Laatste nieuws:

DEN HAAG, 10 augustus 2014 11:34

Kamervragen over RoHS II

Onlangs stelde FME-beleidsadviseur Robert van Beek in een interview in de Telegraaf het probleem aan de orde dat de Europese Commissie stappen heeft gezet om naast de zes al geregistreerde stoffen nog vijf extra stoffen op te nemen in de EU-richtlijn die zorgt voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS). Het gaat om de brandvertrager HBCDD en de phtalaten (weekmakers in plastic): DEHP, BBP, DBP en DIBP. Voor het nemen van deze stappen heeft de Commissie een onzorgvuldig proces doorlopen met een te beperkte inspraak mogelijkheid, zo stelde Van Beek.

'
1/1
Naar aanleiding van het artikel in de Telegraaf hebben de Kamerleden Dijkstra, Ziengs en Van Veen Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en minister van Economische Zaken. Deze bewindspersonen hebben nu drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden en kunnen eventueel nog uitstel van beantwoording vragen als antwoorden niet lukt binnen deze termijn.

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra, Ziengs en Van Veen (allen VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en minister van Economische Zaken over het artikel ‘Miljoenenstrop door stoffen':

  • 1. Bent u bekend met het artikel, ‘Miljoenenstrop door stoffen' (Telegraaf 31 juli))?
  • 2. Bent u op de hoogte van het voornemen van de Europese Commissie om in de ‘Richtlijn beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur' (2011/65/EU, kort gezegd RoHS II-richtlijn) vijf extra stoffen op te nemen ten einde het gebruik van deze stoffen in elektrische en elektronische apparaten te beperken?
  • 3. Is Nederland hierover geconsulteerd? Klopt het dat de Europese Commissie dit voornemen heeft op basis van een onderzoek, terwijl zij hiervoor eigenlijk de afspraken en procedures zoals vastgelegd in de Reach-richtlijn zou moeten aanhouden? Hoe beoordeelt u het proces dat tot het voornemen van de Europese Commissie om vijf stoffen toe te voegen aan de RoHS II-richtlijn heeft geleid? Bent u bereid de Europese Commissie erop aan te spreken als blijkt dat zij niet volgens de afspraken heeft gehandeld?
  • 4. Bent u bekend met het onderzoek dat de Duitse overheid heeft laten uitvoeren naar de kosten van eventuele uitbreiding van de RoHS II-richtlijn voor de Duitse technologische industrie? Kunt u een inschatting geven van de gevolgen van eventuele uitbreiding van de RoHS II-richtlijn voor de Nederlandse technologische industrie? En heeft u een beeld van wat de baten ervan zouden zijn, met andere woorden, hoeveel veiliger worden elektrische en elektronische producten van eventuele uitbreiding van de RoHS II-richtlijn?
  • 5. Kunt u aangeven hoe verdere besluitvorming over dit voornemen van de Europese Commissie verloopt en op welke manier Nederland hier invloed op uit kan oefenen? Bent u hiertoe bereid, op basis van een afweging van kosten en baten? En is het mogelijk de Tweede Kamer hierover eerst te informeren alvorens actie te ondernemen?

Zie ook: 'EU-voorstel nieuwe stoffen RoHS ongewenst en onzorgvuldig'

ab op Twitter

TwitterlogoVolg ab nu ook op Twitter!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (0)

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden