Laatste nieuws:

DEN HAAG / ZOETERMEER, 21 juli 2014 12:00

Wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer

Medio juni is het voorstel ingediend voor de wet waarmee veel bestaande wetten worden geïntegreerd tot één wet. Het gaat onder meer om de Wet ruimtelijke ordening en de Ontgrondingenwet, en grote delen van onder meer de Wet milieubeheer, Woningwet en Monumentenwet. Ook een groot aantal AMvB’s waaronder het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit zal in elkaar worden geschoven.

'
1/1

Deze wetgevingsoperatie is een vervolg op de invoering van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) uit 2010 waarmee al het begrip ‘omgevingsvergunning’ werd geïntroduceerd en waarmee met één vergunning(aanvraag) kon worden volstaan voor een samenstel van activiteiten zoals bouwen, milieuveranderingen van een bedrijf of afwijken van een bestemmingsplan (daarvóór de afzonderlijke bouw- en milieuvergunning, en vrijstelling bestemmingsplan). De inwerkingtreding is voorzien in 2018.

Met de Omgevingswet zal veel gaan veranderen, onder meer: - Het bestemmingsplan in de huidige vorm vervalt, en wordt samengevoegd met onder meer de gemeentelijke kapverordening en de gemeentelijke monumentenverordening tot één zogeheten omgevingsplan. - Het begrip ‘inrichting’ vervalt: de vergunningplicht verschuift van een plicht voor het gehele bedrijf (de inrichting) naar een vergunningplicht voor één of meer activiteiten zoals de behandeling van oppervlakken of het hebben van een opslagruimte met daarin meer dan 10 ton aan gevaarlijke stoffen. Het Activiteitenbesluit liep daar eigenlijk al op vooruit, daarin staan ook voorschriften voor met name activiteiten. Echter ook voor inrichtingen als geheel (zoals geluidvoorschriften), nog niet duidelijk is hoe dat vorm zal gaan krijgen.

Reactie FME

FME ziet veel voordelen in deze ontwikkeling, temeer omdat (net als met de Wabo) veel ‘dor hout’ en overmatige detaillering zal worden afgeschaft, en onbegrijpelijke verschillen in bijvoorbeeld termijnen zullen worden geüniformeerd. Wel maken wij ons grote zorgen over het voornemen om gemeenten meer armslag te geven bij het opzetten van locaal beleid zoals eigen bodemkwaliteits- of geluidnormen.

bron: FME

ab op Twitter

TwitterlogoVolg ab nu ook op Twitter!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (1)

29 november 2023 -
Engineering Event SAFETY

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden