ENSCHEDE, 26 mei 2014 12:50

Meer werkgelegenheid in High Tech Systemen en Materialen in Twente

De werkgelegenheid in de sector hightech systemen en materialen (HTSM) in Twente is in 2013-2014 gegroeid. Het aantal werkzame personen steeg met 0,2% en het aantal bedrijfsvestigingen met 1,9%. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Werkgelegenheid HTSM in Twente’ van Kennispunt Twente in opdracht van Platform Onderwijs Werk en Inkomen (POWI).

Er werken in totaal 27.995 personen in de HTSM-sector en Twente telt 2.562 bedrijven in de sector. Het aandeel van HTSM in de totale werkgelegenheid in Twente is sinds het begin van de crisis in 2009 gestegen van 9,7 naar 10,1 procent. Landelijk nam in de HTSM sector het aantal werkzame personen in deze sector juist af sinds 2009 met 0,2%. De uitkomsten zijn opmerkelijk, omdat het algemene beeld van de werkgelegenheidsontwikkeling in Twente juist slechter zijn dan landelijk.

Twente heeft een sterke HTSM sector. Het aandeel van de HTSM in de totale werkgelegenheid is in Twente duidelijk hoger dan landelijk. Landelijk is het aandeel per 2013 6,7%, in Twente is dat 10,1%. In het regionale innovatiebeleid waarin Regio Twente, de provincie Overijssel, bedrijfsleven en kennisinstellingen nauw samenwerken is de verdere ontwikkeling van HTSM een speerpunt. Keuze voor HTSM sluit aan bij het Nederlandse topsectorenbeleid en het EU-beleid.

“De cijfers bewijzen dat Twente terecht heeft gekozen voor HTSM als speerpunt in het innovatiebeleid”, aldus Peter den Oudsten, voorzitter Regio Twente. “Regio Twente investeert in het kader van het programma Innovatiesprong in totaal € 30 miljoen in de Twentse kenniseconomie. De provincie Overijssel investeert ook fors in innovatie in Twente. De komende jaren, wanneer de economie weer aan trekt, zal HTSM zich nog verder ontwikkelen tot een pijler onder de Twentse kenniseconomie en voor banen zorgen. Maar niet alleen in de kenniseconomie, want HTSM heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor andere sectoren in de Twentse economie, zoals de bouw, logistiek, dienstverlening en horeca. De kracht van Twente is dat in het innovatiebeleid overheid, ondernemers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen nauw samenwerken.”

Sectoren

In het onderzoek wordt ingezoomd op de sub-sectoren metaalindustrie, vervaardiging machines en apparaten, vervaardiging van transportmiddelen en overig, advisering, technisch ontwerp en software. In 2012-2013 kwamen er veel extra mensen aan het werk in bij nieuwe bedrijven in de sub-sector overig, advisering, technisch ontwerp en software (+481). Ook was er veel verlies in deze sub-sector door vertrek en beëindiging van bedrijven (-307).

Het onderzoek geeft verder aandacht aan het aantal mannen en vrouwen in de HTSM, het aantal mensen dat fulltime en parttime werkt en het aantal uitzendkrachten. De werkgelegenheid is geanalyseerd sinds 2004 en sinds 2009, het begin van de crisis. De cijfers in het onderzoek zijn gebaseerd op de BIRO-enquête onder bedrijven en instellingen in Overijssel met als laatste peildatum april 2013.

bron: Kennispark

Foto's:

Meer werkgelegenheid in High Tech Systemen en Materialen in Twente

© Aandrijvenenbesturen.nl