DEN HAAG, 19 mei 2014 11:07

Wijzigingen in richtlijnen CE-markering in aantocht

De EU heeft negen Nieuwe Aanpak Richtlijnen in lijn gebracht met het nieuwe wetgevingskader. Het gaat vooral om richtlijnen voor CE-markering.

Definities en (administratieve) procedures die nu soms per richtlijn afwijken, zijn zoveel mogelijk uniform gemaakt voor alle EU-lidstaten. Nederland moet vóór 20 april 2016 de richtlijnen opnemen in de nationale wetgeving. Zodra dit is gedaan, publiceert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland deze informatie op de website.

Productgroepen die zijn aangepast

De nieuwe richtlijnen gelden voor:

 • meetinstrumenten
 • niet-automatische weegwerktuigen
 • drukvaten van eenvoudige vorm
 • liften
 • apparatuur in explosieve omgeving
 • laagspanning
 • elektromagnetische compatibiliteit
 • explosieven voor civiel gebruik
 • pyrotechnische artikelen.

Overgangsregeling

Goederen die voldoen aan de oude richtlijn mogen overal in de EU worden aangeboden of in gebruik worden genomen als deze vóór 20 april 2016 in de handel zijn gebracht. Dat houdt in dat:

 • Ondernemers hun producten op de markt kunnen brengen onder de oude richtlijn.
 • Distributeurs producten die zich nog in de distributieketen bevinden gewoon kunnen blijven verkopen.

aanpassingen verwacht

De Europese Commissie zal de komende jaren meer richtlijnen aanpassen aan het nieuwe wetgevingskader. Op de website van RVO.nl worden tussentijdse wijzigingen vermeld. Lees meer over de wijzigingen in de wetgeving.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland communiceert over de CE-richtlijnen in opdracht van de Rijksoverheid.

Foto's:

Wijzigingen in richtlijnen CE-markering in aantocht

© Aandrijvenenbesturen.nl