ALESUND (NOORWEGEN), 27 februari 2014 13:03

Rolls-Royce bouwt robotschepen

Fabrikant van motoren, aandrijfsystemen en generatoren Rolls-Royce Holdings heeft plannen voor het bouwen van onbemande vrachtschepen.

Onbemande schepen zijn volgens Rolls-Royce veiliger, goedkoper en minder milieuvervuilend. Binnen tien jaar kunnen de eerste robotschepen al ingezet worden op bijvoorbeeld de Oostzee.

Blauwe strategie

Het project wordt ontwikkeld door het nieuwe Rolls-Royce Blue Ocean-team. In het kantoor in Alesund (Noorwegen) is een virtual-reality-gebaseerd prototype gebouwd. In het prototype is een simulatie te zien van een scheepsbrug, met een zicht van 360 graden.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat kapiteins vanaf het vaste land gelijkwaardige controlecentra gaan gebruiken om meerdere schepen tegelijk te besturen.

Oskar Levander, vice-president van innovatie op het gebied van maritieme engineering en technologie bij Rolls-Royce: "Nu is de technologie op een niveau waarop we dit mogelijk kunnen maken. En de maatschappij beweegt zich in deze richting."

Europese steun

De EU ondersteunt het project met een subsidie van €3,5 miljoen. De onderzoekers van Rolls-Royce bereiden het prototype voor op gesimuleerde zeetesten, om een kosten-batenanalyse te doen.

Twijfels

Bedrijven uit de maritieme sector, verzekeringsmaatschappijen, werknemersorganisaties en beleidsmakers twijfelen aan de veiligheid en de kostenbesparing van robotschepen.

De internationale transportbond ITF (International Transport Workers’ Federation) is fel tegen dit plan.

Dave Heindel, voorzitten van ITF's zeevaarderstak in Londen: "Dit zal nooit de ogen, oren en mentale processen van professionele zeevaarders kunnen vervangen. De menselijke factor is een van de eerste verdedigingslinies tegen uitval van machines en de onverwachte plotselingen veranderende omstandigheden waar de wereldzeeën om bekendstaan."

Volgens Levander zal de overgang geleidelijk zijn. Computers nemen nu al veel navigatietaken en operationele taken op zich. Containerschepen en schepen met een droge lading zijn waarschijnlijk het eerst aan de beurt om zonder bemanning te varen. Containerschepen met olie en gevaarlijke stoffen blijven waarschijnlijk langer bemand.

bron: Bloomberg

Foto's:

Rolls-Royce bouwt robotschepen

Bron: Rolls-Royce Holdings

© Aandrijvenenbesturen.nl