ENSCHEDE, 13 februari 2014 11:11

Foutloze fabrieken in de maakindustrie

De Universiteit Twente maakt deel uit van de Region of Smart Factories (zelflerende en foutloze fabrieken). De groep bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Oost Nederland richt zich op verbeterde productietechnieken in de maakindustrie. De partners tekenden maandagavond de verklaring voor samenwerking. Namens de UT was CTW-decaan Geert Dewulf daarbij aanwezig. Ook de noordelijke gedeputeerden en Amandus Lundqvist, boegbeeld van het landelijke Topteam High Tech systemen en materialen (HTSM), waren van de partij.

Om de maakindustrie, als een van de belangrijkste werkgevers van de Noordelijke regio, in volle sterkte overeind te houden, zal de productiviteit van bedrijven spectaculair moeten groeien. Daarbij gaat het om een verdubbeling in de komende decennia. De mogelijkheden van bestaande technieken om deze productiviteitswinst te realiseren, zoals automatisering of lean management, raken snel uitgeput. In Duitsland wordt zelfs gesproken van de noodzaak van een vierde industriële revolutie (na de stoommachine, de lopende band en robots op de werkvloer) waardoor fabrieken op grote schaal ‘intelligent' worden gemaakt.

‘Geavanceerd' is niet voldoende

Het is straks niet meer voldoende om heel erg geavanceerd te zijn, de fabriek van de toekomst gaat ook zelf nadenken, zichzelf corrigeren en continu verbeteren. Het devies wordt: zero defect en first time right en de uitdaging is om zelfs hele ingewikkelde of snelle processen daaraan te laten voldoen. De ‘intelligente fabriek' vraagt om allerlei hoogwaardige kennisgebieden waar Noord-Oost Nederland het nodige van in huis heeft en die nu in het nieuwe netwerk zijn samengebracht.

Voorspellen van producteigenschappen

Namens de Universiteit Twente is de vakgroep Technische Mechanica nauw betrokken. Prof. dr. ir. Ton van den Boogaard (leerstoel non-lineair solid mechanics) is gespecialiseerd in de mechanica van vormgevingsprocessen.
"Er is grote behoefte aan die smart factories", vertelt hij. "De ontwikkelingen gaan nu snel, binnen tien jaar doe je als fabrikant in de maakindustrie niet meer mee zonder machines met sensoren. Het belangrijkste is dan die sensoren ook echt te gebruiken om het productieproces beter te maken. Dankzij die sensoren op de machines in fabrieken worden afwijkingen direct gedetecteerd. Meten we iets dat niet goed is? Dan passen we de condities aan en corrigeren het direct. Je wilt alle facetten, zoals vormnauwkeurigheid en breuk, kunnen voorspellen. Op basis van materiaalgedrag en numerieke methodes worden modellen gemaakt waarmee het productieproces is door te rekenen. Daarmee is dan te bepalen welke procesaanpassing nodig is om fouten te corrigeren. Met Philips, een van de partners in de Region of Smart Factories, werkt mijn leerstoel al langer samen. Dit is een mooi vervolg. Ook het UT-onderzoek op het gebied van dynamisch onderhoud en composieten kan een belangrijke rol krijgen."

Partners

De Region of Smart Factories bestaat, naast de UT, uit de Rijksuniversiteit Groningen, de drie Noordelijke HBO's, grote multinationals als Philips, Fokker, IBM en Ten Cate, kennisinstellingen waaronder Astron en Sron en veel regionale MKB-ondernemingen.

De partners gaan de komende jaren expertise over slimme fabrieken uitwisselen, en nieuwe kennis opbouwen met de universiteiten en kennisinstellingen. Ook worden pilotprojecten uitgevoerd. De groep zal zich in april, tijdens de Hannover Messe, de grootste industriebeurs ter wereld, voor het eerst aan de buitenwacht presenteren.

Foto's:

Foutloze fabrieken in de maakindustrie

© Aandrijvenenbesturen.nl