ZOETERMEER, 30 januari 2014 11:12

Scheepsbouw Nederland, HME en CMTI door onder één naam

Vanuit Scheepsbouw Nederland, HME en CMTI is de behoefte ontstaan één gemeenschappelijke naam te gebruiken. Deze naam creëert duidelijkheid en maakt een sterkere profilering van leden in het buitenland mogelijk. Unaniem is de volgende merknaam vastgesteld: Netherlands Maritime Technology.

Een oproep aan de leden om mee te denken resulteerde in ruim vijftig naamsuggesties. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 december 2013 zijn deze gepresenteerd, inclusief een aantal voorkeursnamen. Vervolgens zijn deze voorkeursnamen voorgelegd aan de commissies en categorieën van de vereniging. Op basis van al deze reacties en onderzoek naar (juridische) beschikbaarheid is tenslotte een naam voorgelegd aan het bestuur van stichting CMTI, bestuur van vereniging Scheepsbouw Nederland en de aandeelhouders van HME BV.

Onder Netherlands Maritime Technology zal vereniging Scheepsbouw Nederland formeel verder gaan als Netherlands Maritime Technology Association, stichting CMTI als Netherlands Maritime Technology Foundation en HME BV als Netherlands Maritime Technology BV.

De nieuwe naam creëert duidelijkheid en maakt daarnaast een sterkere profilering van leden in het buitenland mogelijk, omdat deze ook zal worden ingezet voor internationale promotie- en lobbydoeleinden. Hiervoor werden tot nu toe de merken Maritime by Holland en Holland Shipbuilding Association ingezet. Tevens doet de naam beter recht aan het technologische en innovatieve karakter van onze leden.

De komende maanden worden de details van deze naamswijziging verder uitgewerkt. De officiële lancering van de nieuwe naam zal plaatsvinden op donderdag 8 mei 2014 tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. De internationale lancering vindt plaats tijdens SMM in Hamburg, van 9 t/m 12 september 2014.

bron: FME-CWM

Foto's:

Scheepsbouw Nederland, HME en CMTI door onder één naam

© Aandrijvenenbesturen.nl