ZOETERMEER, 9 december 2013 09:35

Tarieven regionale netbeheerders elektriciteit en gas dalen in 2014

In 2014 dalen de maximumtarieven van de regionale beheerders (RNB’s) van het elektriciteitsnet gemiddeld met zeven procent en de tarieven van de regionale gasnetbeheerders met gemiddeld vijf procent. Ook de tarieven voor de RNB’s gas dalen gemiddeld met vijf procent.

Dit blijkt uit de tariefbesluiten voor 2014 die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onlangs heeft gepubliceerd. De regionale netbeheerders verzorgen het transport van gas en elektriciteit. Bedrijven en consumenten betalen daarvoor via hun energierekening. De transportkosten beslaan ongeveer één vijfde deel van de energierekening.

Ruimte voor regionale verschillen bij transporttarieven

Per netbeheerder kan de daling meer of minder dan het gemiddelde zijn, afhankelijk van de omstandigheden. ACM kijkt per netbeheerder naar de lokale situatie. In regio’s waar netbeheerders bijvoorbeeld voordelig uit zijn met lokale heffingen als precariorechten, kunnen de transporttarieven meer omlaag dan in andere regio’s.

De nettarieven voor gas bestaan uit twee onderdelen: de aansluittarieven en de transporttarieven. ACM stelt de aansluittarieven kostengeoriënteerd vast. Dat betekent dat klanten voor een gasaansluiting betalen wat de aansluiting daadwerkelijk kost, inclusief een redelijk rendement dat een netbeheerder mag behalen.

Dat vraagt om aanpassingen; vooral bij Cogas, Endinet, Liander en Stedin bleken deze kosten van de netbeheerders de afgelopen drie jaar uiteindelijk hoger dan de tarieven. In de komende reguleringsperiode stijgen de aansluittarieven van deze netbeheerders voor gas dan ook. Tegelijk dalen de transporttarieven van deze netbeheerders. Per saldo gaan de inkomsten van deze netbeheerders niet omhoog.

Reguleren van monopolisten

Vanaf 1 januari 2014 gaat een nieuwe driejarige reguleringsperiode in. ACM reguleert de tarieven voor de regionale netbeheerders elektriciteit en gas omdat klanten niet zelf hun regionale netbeheerder kunnen kiezen. Netbeheerders zijn monopolist in hun eigen gebied. ACM prikkelt de netbeheerders via de tariefregulering; efficiënte netbeheerders worden beloond.

Daarnaast krijgen ze ook voldoende ruimte om noodzakelijke investeringen uit te kunnen voeren. Het nieuwe zogenaamde Methodebesluit 2014 t/m 2016 ligt ten grondslag aan de nu genomen tariefbesluiten. In 2012/2013 heeft het proces van de totstandkoming daarvan gelopen, waaraan FME als ondernemersorganisatie deel heeft genomen.

Inmiddels hebben diverse netbeheerders tegen deze tariefbesluiten bezwaar ingediend. De nieuwe tarieven per 2014 gaan in eerste instantie in. Mocht het bezwaar gegrond bevonden worden, dan worden eventueel te weinig of te veel betaalde gelden in toekomstige tarieven verrekend.

bron: FME-CWM

Foto's:

Tarieven regionale netbeheerders elektriciteit en gas dalen in 2014

© Aandrijvenenbesturen.nl