Laatste nieuws:

NUENEN, 9 december 2013 09:15

CrossRoads-subsidie voor innovatieprojecten verlengd

Op het symposium ‘Succesvol innoveren over de grens' in september werd al aangekondigd dat CrossRoads waarschijnlijk zou worden verlengd. De verlenging tot 31 december 2014 is nu een feit. Er is budget voor enkele nieuwe innovatieprojecten. De aanvraag hiervoor moet 13 januari 2014 binnen zijn en de uitvoering moet worden afgerond voor 1 oktober 2014.

'
1/1

De doelstellingen van het interregionale project ‘ Interreg IV CrossRoads'  zijn gerealiseerd en aan een vervolgproject onder de paraplu van Interreg V wordt gewerkt. Om te voorkomen dat er een gat valt en er momentum verloren gaat, zijn de financiers en het bestuur van Stichting CrossRoads Grensoverschrijdende Innovatie een verlenging van ruim een jaar overeengekomen.

In de verlenging zullen de netwerk- en kennisoverdrachtsactiviteiten beperkt worden voortgezet en krijgt bovendien een aantal bedrijvenclusters de gelegenheid om een innovatieproject uit te voeren.

Ecologisch verantwoord

In aanmerking komen bedrijven die als cluster en bij voorkeur samen met een kennisleverancier een project uitvoeren op een of meer van de vijf technologische deelgebieden (remote diagnostics, embedded vision, nanomaterialen, oppervlaktebehandeling en materiaaltechnologie, en inkjettechnologie) om tot nieuwe, verbeterde en ecologisch verantwoorde producten en processen te komen. De bedrijven moeten gevestigd zijn in Zuid-Nederland of Vlaanderen. Hier moeten ook de projectactiviteiten plaatsvinden waarvan de uitkomsten ten goede moeten komen aan de regio.

Bij een innovatieproject moeten zowel kennis als materialen, menskracht en activa worden ingezet. Subsidiabel zijn kosten voor personeel, apparatuur en uitrusting, contractonderzoek, technische kennis en octrooien, extra algemene vaste kosten, materiaal en dergelijke. Het subsidiepercentage is 35 procent.

Advies en ondersteuning

Vanuit CrossRoads worden de bedrijven geadviseerd en ondersteund bij het opstellen van een projectvoorstel en de eventuele uitvoering van het project voor een zo groot mogelijk resultaat.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met projectleider Erik Duijsens via het secretariaat: info@crossroadsproject.eu

ab op Twitter

TwitterlogoVolg ab nu ook op Twitter!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (4)

30 augustus 2022 -
Technishow + Esef
4 oktober 2022 - Stuttgart
Motek
16 november 2022 - Tiel
Nationale Cobot Dag
30 november 2022 -
Engineering Event SAFETY

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden