DELFT, 5 december 2013 11:02

Nieuwe versie NEN 0512 verschenen

Er is een nieuwe versie uitgebracht van de norm voor de juiste en gepaste viering van het Sinterklaasfeest. Een van de belangrijkste wijzigingen is het verhogen van de leeftijdsgrens. Daarnaast zijn onder andere paragrafen toegevoegd over de originaliteit van gedichten, tanden poetsen en Sinterklaasspellen. NEN 0512 is een gratis norm die iedereen mag downloaden en verspreiden.

Sinterklaas is weer in het land! Hij heeft na zijn aankomst in Groningen al direct een druk programma afgewerkt en die dag een aantal andere gemeenten bezocht. Gelukkig zijn er veel gemeenten die voldoen aan het advies in NEN 0512 als het gaat om de data van de lokale intocht. Bij voorkeur moet namelijk worden gekozen voor een tijdstip dat minimaal een dag en maximaal een week gelegen is na de landelijke intocht van Sint-Nicolaas.

Maar wat biedt NEN 0512 nog meer? Wist je dat er regels in staan voor het gooien van strooigoed? En waarom heeft het geen zin de schoen bij de verwarming te zetten? Het staat allemaal beschreven in NEN 0512.

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van vorige versie

Op dringend verzoek van de markt is de leeftijdsgrens waarbij bewaking van de authenticiteit van Sint-Nicolaas noodzakelijk is, verhoogd van 6 jaar naar 7 jaar (8.2 en 8.3). Daarnaast zijn er opmerkingen binnengekomen over het waarborgen van een gezond gebit gedurende deze snoeprijke periode. Opgenomen is dat extra poetsen van groot belang is. Ook is na klachten over het uitsluiten van volwassenen bij 'het zetten van de schoen' (9.1.1) een paragraaf toegevoegd (9.7.3) over Sinterklaasspellen voor volwassenen.

Een norm wordt gewoonlijk eens in de vijf jaar herzien. Omdat er een aantal belangrijke commentaren uit de markt zijn binnengekomen bij de normcommissie, wijkt NEN van deze termijn af. De nieuwe versie vervangt de vorige uit 2010.

Achtergrond NEN 0512

Er komen ieder jaar nogal wat incidenten voor rondom het Sinterklaasfeest. Variërend van gesmolten chocoladeletters of gewonden door het gebruik van oude pepernoten tot aan traumatische ervaringen bij jonge kinderen bij de inzet van een slecht geklede Hulp-Sint. NEN 0512 is ontstaan om menige blunder te voorkomen. De norm geeft allerlei richtlijnen voor de viering van het Sint-Nicolaasfeest. Zo zijn er afspraken gemaakt over de aankomst en het vertrek, kledingvoorschriften, maar ook handelingsvoorschriften bij geloofwaardigheidscalamiteiten: Wat moet er gedaan worden als de baard of mijter van Sint-Nicolaas in ongerede raakt?

>> Download NEN 0512 'Leidraad voor de viering van het Sint-Nicolaasfeest'

Foto's:

Nieuwe versie NEN 0512 verschenen

NEN0512

© Aandrijvenenbesturen.nl