Laatste nieuws:

DEN HAAG, 8 september 2013 10:25

Energie-akkoord getekend

De SER, de overheid, werkgevers, werknemers en milieuorganisaties hebben het Energieakkoord voor duurzame groei getekend. Dit akkoord moet een belangrijke stap vormen op weg naar verduurzaming.

 '
1/1
FME-voorzitter Ineke Dezentjé acht het akkoord ontzettend belangrijk voor de technologische industrie: "Niet in de laatste plaats is er nu duidelijkheid voor de komende tien jaar. De. afspraken zetten aan tot investeringen en die zijn essentieel voor de verdienkracht van Nederland."

Het energie-akkoord bestaat uit vijf deelakkoorden:

  • Energiebesparing gebouwde omgeving
  • Industrie, energie en emissiehandelssysteem
  • Innovatie, wekgelegenheid en export
  • Mobiliteit
  • Financiering 

Energiebesparing gebouwde omgeving

Voor de gebouwde omgeving ligt er een breed pakket aan maatregelen dat energiebesparing in de koop-, huur- en utiliteitssector stimuleert. FME-onderhandelaar Hans van der Spek zegt daarover: "We hebben ons sterk gemaakt voor een integraal aanbod van betrouwbare voorlichting, besparende technologische maatregelen, garanties voor consumenten en laagdrempelige financiering. One-stop-shop dus. Dit is opgenomen in het akkoord". Van der Spek heeft niet op alle punten zijn zin gekregen. FME had graag gezien dat gebouweigenaren die in besparing investeren, fiscaal gestimuleerd zouden worden. Maar dat bleek politiek onhaalbaar. Wel hebben alle partijen zich aan de doelstelling van 100 petajoule besparing in het finale energieverbruik van Nederland in 2020 gecommitteerd. Als in 2016 blijkt dat met dit pakket de doelen niet gerealiseerd gaan worden komen er extra maatregelen.

Ook industrie en overheid moeten hun aandeel leveren in de besparing van energie. Dat heeft vanzelfsprekend negatieve en positieve effecten. Er komt een proef met de Energieprestatiekeuring, de zogenoemde EPK, een keuring van de klimaat- en energie-installaties in gebouwen en processen. Door betere afstelling van die installaties is veel energie en geld te besparen. In de openbare ruimte zal het Rijk meer ledverlichting gaan toepassen.

Industrie, energie en emissiehandelssysteem

In het akkoord is een lastenverlichting opgenomen voor de energie-intensieve industrie die al te maken heeft met concurrentie uit Duitsland waar de energietarieven aanzienlijk lager zijn als gevolg van de Energiewende. De lastenverlichting voor bedrijven is vooral het gevolg van twee afspraken: het doorschuiven van de 16% duurzame energiedoelstelling uit het regeerakkoord naar 2023 en het afschaffen van de kolenbelasting per 2016. Met een uitloop van drie jaar kan de doelstelling 16% duurzame energie veel kosteneffectiever gerealiseerd worden. De energiesector heeft beloofd vijf kolencentrales te sluiten waardoor de kolentax per 2016 vervalt.

Er is gekozen voor de plaatsing van meer Wind op Zee in plaats van de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales. Ten eerste omdat onze maritieme sector en de toeleveringsindustrie hierdoor een forse impuls krijgen, maar ook omdat de prijzen van biomassa sterk aan speculatie onderhevig zijn en dus onvoorspelbaar. De bouw van een groot nieuw proefpark moet Nederland weer op de wereldkaart zetten als speler in de offshore windindustrie.

Innovatie, werkgelegenheid en export

Door onze kleine en gebrekkige thuismarkt komen duurzame innovaties in Nederland moeizaam van de grond. Het is essentieel dat we een etalage hebben voor innovaties van eigen bodem. Alleen door het bedenken, ontwikkelen en maken van nieuwe of verbeterde producten en betere manieren van werken kunnen we onze kansen op buitenlandse markten vergroten en blijven we exportkampioen. In het Energieakkoord is afgesproken dat er een regeling komt voor demonstratieprojecten op het gebied van duurzame innovaties die oploopt tot 50 miljoen euro per jaar. Daarmee kunnen duurzame energieinnovaties sneller hun weg vinden naar de internationale markt. Dat is goed voor de werkgelegenheid en de verdienkracht van Nederland.

Financiering

FME heeft zich van af het begin hard gemaakt voor het wegnemen van financiële barrières. Volgens FME is de techniek om de energietransitie te realiseren er, maar om het beoogde doel te halen moeten er voldoende middelen zijn om te investeren. In de huidige tijd, waarin banken hun kredietverlening beperken, is dit een groot knelpunt. Onder leiding van oud-minister Jan Kees de Jager is een pakket maatregelen tot stand gekomen dat er voor zorgt dat banken die hebben geïnvesteerd in duurzame energie, deze financieringen pakketsgewijs kunnen doorverkopen aan de pensioenfondsen waardoor banken zelf weer ruimte krijgen voor de financiering van nieuwe investeringen.

Belangrijkste uitkomsten uit het Energieakkoord voor de technologische industrie

  • Investeringsimpuls € 17 ...19 miljard
  • Lastendaling voor bedrijfsleven van ongeveer € 300 miljoen ten opzicht van Regeerakkoord
  • 15000 extra banen
  • € 50 miljoen extra per jaar voor demonstratie van innovaties

Download: Energieakkoord voor duurzame groei

bron: FME-CWM

Van onze partners meer (0)...

ab op Twitter

TwitterlogoVolg ab nu ook op Twitter!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (0)

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden