Laatste nieuws:

DEN HAAG, 15 september 2011 09:14

Verhagen: van kennis naar kunde naar kassa

Bedrijven kunnen investeringen in onderzoek aftrekken van de belastingen. Starters en snelle groeiers met vernieuwende ideeën kunnen makkelijker leningen krijgen. Onnodige regels die de uitvoering van projecten hinderen worden versimpeld. Meer aandacht voor de opleiding van vaklui en specialisten. En een betere lobby voor Nederlandse bedrijven in het buitenland.

Minister Verhagen: van kennis naar kunde naar kassa '
Minister Verhagen: van kennis naar kunde naar kassa
1/1

Dat zijn een aantal van de maatregelen om het groeivermogen van de economie de komende jaren te versterken, zo schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) samen met staatssecretaris Weekers van Financiën deze week namens het kabinet in de brief ‘Naar de top! Het nieuwe bedrijvenbeleid in actie(s)' aan de Tweede Kamer. 

"We investeren gericht in de topsectoren van onze economie," aldus minister Verhagen. "We zorgen als overheid dat onderzoekers en ondernemers meer van elkaar profiteren. Dat levert betere, vernieuwende en concurrerende producten op. Het verstrekt niet alleen onze positie op de wereldmarkt. Het draagt ook bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als vergrijzing, voedselzekerheid en grondstoffenschaarste." 

Nederland weer in top 5 van kenniseconomieën

Het doel van het kabinet is om Nederland weer in de top 5 van de kenniseconomieën in wereld te brengen. Voor de maatregelen heeft de Rijksoverheid in 2012 1,3 miljard euro beschikbaar. Dat loopt op naar ruim twee miljard euro in 2015. Ook provincies, grote gemeenten en waterschappen dragen bij. 

Belastingaftrek

Het kabinet voert belastingaftrek in voor de kosten die bedrijven maken voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten (RDA).  Hiervoor is vanaf 2012 een budget van 250 miljoen euro beschikbaar, oplopend naar 500 miljoen euro in 2015. In 2013 komt hier nog een extra fiscale stimulans bij van 100 miljoen euro.

Dit komt bovenop de al bestaande mogelijkheid tot belastingaftrek van de loonkosten van onderzoekers (WBSO) en van de kosten voor machines en winstaftrek apparatuur (Innovatiebox). "Nederland opereert met dit pakket gerichte fiscale maatregelen in de OESO-premier league voor fiscale stimulering van innovatie," aldus staatssecretaris Weekers van Financiën.  

Topconsortia

In elke topsector sluiten bedrijven, kennisinstellingen en de overheid voor het einde van het jaar een innovatiecontract. Daarin staat welke onderzoeksthema's worden aangepakt, door welke instellingen dat gebeurt, en wie dat financiert. Het onderzoek wordt gebundeld in topconsortia. In 2015 moet ten minste 40 procent van dit onderzoeksgeld van bedrijven komen. Het NWO, de KNAW en de toegepaste kennisinstituten zoals TNO zullen in 2015 minstens 600 miljoen euro bijdragen. 

Meer vaklui en specialisten

Vernieuwende ondernemingen hebben meer vaklui en specialisten nodig. Het bedrijfsleven gaat meer samenwerken met het vakonderwijs. Er komen beurzen van bedrijven voor studenten in studierichtingen waaraan grote behoefte is. Er komt een proef zodat bedrijven eenvoudiger buitenlandse specialisten voor korte tijd naar Nederland kunnen halen. En de belastingregels voor buitenlandse promovendi - toekomstige toppers - die besluiten in Nederland te blijven werken, worden voordeliger. 

Internationaal ondernemen

Het kabinet zal Nederlandse bedrijven meer ondersteunen op veelbelovende markten in het buitenland. Overheden, ondernemers en onderzoekers afspraken gaan samen op gerichte handelsmissies. Internationaal vooraanstaande topmensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en het bestuur worden ingezet voor het binnenhalen van orders en investeringen in ons land

Omgekeerd worden buitenlandse eigenaars van bedrijven in Nederland gevraagd om op te treden als ambassadeur naar ondernemingen die vestiging in Nederland overwegen. Het kabinet wil komend jaar minstens 150 investeringsprojecten ter waarde van 625 miljoen euro aanwerven die drieduizend nieuwe banen opleveren. 

Ruimte om te ondernemen

Uitgangspunt van het kabinet is dat het niet stuurt met regels en subsidies, maar Nederlandse bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen, te investeren, te innoveren en te exporteren. Ondernemers benutten economische kansen en creëren daarmee economische groei, werkgelegenheid en welvaart. Het kabinet neemt samen met de ondernemers maatregelen op 5 gebieden:

  •  verbinding van kennis met het bedrijfsleven voor nieuwe producten en diensten
  •  ondersteuning van investeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf
  •  minder en eenvoudigere regels
  •  talent voor het bedrijfsleven krijgen en behouden
  •  Nederlandse bedrijven profileren in het buitenland.

De 9 topsectoren zijn: high tech systemen en materialen, energie, creatieve industrie, logistiek, agrifood, tuinbouw en uitgangsmaterialen, life sciences en health, water en chemie. Daarnaast werken de topsectoren samen bij het aantrekken van hoofdkantoren naar Nederland.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
 

Van onze partners meer (4)...

Rollon Lineairtechniek BV

DIS Sensors

B&R Industriele Automatisering BV

Perfection in Automation  

Rotero Holland bv

ab op Twitter

TwitterlogoVolg ab nu ook op Twitter!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (1)

19 mei 2020 - Den Bosch
Engineering Event SAFETY

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden