Laatste nieuws:

NIEUWEGEIN, 11 augustus 2010 15:45

Resultaten MKB-metaal maken zigzag-beweging

De resultaten van het mkb-metaal maken een zigzagbeweging. Eind 2009 leek het erop dat het mkb-metaal in de eerste helft van 2010 weer voorzichtig herstelde. Echter, na het eerste kwartaal was de stemming weer minder positief. Het tweede kwartaal van 2010 lijkt weer iets beter te gaan, maar de verwachtingen voor het derde kwartaal zijn weer veel voorzichtiger.

'
1/1

Dit uit zich in de binnenlandse orderpositie die dit jaar op laag niveau schommelt, de werkvoorraad die schokkend voor- en achteruit gaat, de werkgelegenheid die in totaliteit nog steeds afneemt, maar ook weer wat meer vacatures laat zien. Export laat als enige onderzoekscomponent een voorzichtige opwaartse trend zien, met positieve vooruitzichten. Het bedrijfsresultaat lijkt weer wat overeind te krabbelen, maar de vooruitzichten voor het derde kwartaal zijn weer minder gunstig. Daarbij blijven de verschillen tussen de diverse sectoren binnen het mkb-metaal groot.

Gevraagd naar de externe financieringsbehoefte van ondernemers, lijkt het erop dat 25% van de bedrijven in 2010 extra externe financiering vraagt. Uit de resultaten van de Economische Barometer over het tweede kwartaal 2010 van de Koninklijke Metaalunie moet geconcludeerd worden dat voor de sector als geheel nog niet van herstel kan worden gesproken en dat de weg naar boven nog niet lijkt ingeslagen.

Orderpositie binnenland schommelt

Ondernemers beoordelen de binnenlandse orderpositie over het tweede kwartaal, na een dip in het eerste kwartaal 2010, weer iets beter. Maar het aantal ondernemers in het mkb-metaal dat een beter derde kwartaal verwacht neemt weer af. Dit terwijl het vorige kwartaal de omzetafname tot stilstand leek te komen. Binnen de sector zijn de verschillen groot. Zowel bedrijven die toeleveren aan de bouw, als landbouwmechanisatiebedrijven hebben een slechter kwartaal achter de rug en dit geldt ook voor de onderhoudsbedrijven, waar het tot nu toe redelijk goed bleef gaan.

De waardering van de orderpositie van het tweede kwartaal is iets minder negatief dan voorgaande kwartalen, maar blijft per saldo ongunstig. Positieve uitschieters hier zijn de elektronicabedrijven en de oppervlaktebehandelaars. De gemiddelde werkvoorraad blijft voor- en achteruit gaan en is in het tweede kwartaal weer iets teruggelopen -naar 7,8 weken-, nadat deze het vorige kwartaal opeens hoger lag dan de voorgaande vijf kwartalen. Eén op vier ondernemers verwacht een beter volgend kwartaal; het vorige kwartaal lag die verwachting bij één op de drie ondernemers.

Exportorders groeien, maar bedrijfsresultaat stijgt niet navenant

De stemming onder de exporterende bedrijven lijkt positiever dan bij bedrijven die afhankelijk zijn van de binnenlandse markt. Opvallend is wel dat er ten aanzien van het bedrijfsresultaat en de winstgevendheid dit kwartaal geen wezenlijke verschillen optreden tussen exporterende bedrijven en bedrijven met binnenlandse orders. Voor zowel de beoordeling van het tweede kwartaal, de waardering van de portefeuille als de verwachtingen voor het derde kwartaal is voor 16% van de exporterende ondernemers negatief, 52% neutraal en 32% positief.

Werkgelegenheid blijft afnemen

Alhoewel het aantal bedrijven met een afname van het personeel minder wordt - een jaar geleden bij 25%, een half jaar geleden 20%, vorig kwartaal 19% en nu 14% - neemt het aantal medewerkers in het mkb-metaal nog steeds af. Bij 6% van de bedrijven is de afname van het aantal werknemers gepaard gegaan met gedwongen ontslagen. Inmiddels geven ook wel meer bedrijven aan meer mensen in dienst te hebben; 5% een jaar geleden, 10% vorig kwartaal en nu 12%. Per saldo is er nog steeds sprake van een afname van het personeel. Het aantal vacatures blijft liggen op dat van een half jaar geleden; 27% van de bedrijven heeft tenminste één vacature.

Bedrijfsresultaten iets verbeterd, maar vooruitzichten slechter

De wisselende uitkomsten uit deze Economische Barometer, komen ook tot uiting in het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Per saldo vond er in het tweede kwartaal 2010 een verbetering van het bedrijfsresultaat plaats, maar de verwachtingen voor het derde kwartaal worden echter weer lager ingeschat.
In het tweede kwartaal van 2010 geven iets meer ondernemers dan in het eerste kwartaal aan winst te maken; 44% maakt winst, 32% draait quitte en 25% leidt verlies. Ook hier geldt dat de verschillen tussen de deelsectoren groot zijn. De vooruitzichten voor het komende kwartaal zijn echter weer minder gunstig.

Investeringsbereidheid verslechtert

De zigzaggende resultaten van de hiervoor genoemde onderdelen uit de Barometer, komen terug in de investeringsbereidheid van ondernemers voor de tweede helft van dit jaar. Bijna 40% (was 50%) van de ondernemers geeft aan in de tweede helft van 2010 minder te investeren in machines dan in de eerste helft van dit jaar. Slechts 8% (was 12%) geeft aan meer te gaan investeren in de tweede helft van dit jaar.

Financieringsvraag voor kwart ondernemers

Eén op de zes ondernemers geeft aan het afgelopen halfjaar extra externe financiering te hebben aangevraagd. Bij bijna 60% van hen is de aanvraag toegewezen en bij 40% afgewezen. Voor de komende tijd verwacht nog eens 14% (waarvan de helft dit ook in het eerste halfjaar heeft gedaan) van de bedrijven externe financiering aan te vragen. Als deze verwachting uitkomt, heeft in 2010 bijna 25% van het mkb extra extern krediet aangevraagd.

  Download hier de Economische Barometer 2e kwartaal 2010.

bron: Koninklijke Metaalunie

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
  robot check
Vul de code van bovenstaand plaatje in.

Van onze partners meer (5)...

Rotero Holland bv

DIS Sensors

EUCHNER (Benelux) BV

Bege Aandrijftechniek BV

B&R Industriele Automatisering BV

Perfection in Automation  

Vacatures

ab op Twitter

TwitterlogoVolg ab nu ook op Twitter!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (4)

20 maart 2018 - Utrecht - Jaarbeurs
ESEF 2018
20 maart 2018 - Utrecht - Jaarbeurs
TechniShow 2018
23 april 2018 - Hannover - Messegelände
Hannover Messe 2018
23 april 2018 - Hannover, Messegelände
CeMAT

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden