Laatste nieuws:

DELFT, 9 juli 2010 11:37

TNO en GTI's bundelen krachten

Ondanks de politieke ambitie om bij de mondiale top vijf van de meest innovatieve economieën te horen staat de concurrentiekracht van Nederland de laatste jaren stevig onder druk. Om het innovatief vermogen en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te versterken, gaan TNO en de GTI Associatie onder de naam ‘Federatie TO2' een federatief samenwerkingsverband aan.

'
1/1

De Federatie versterkt de samenwerking tussen TNO en de Grote Technologische Instituten (GTI's) - Deltares, Energieonderzoekscentrum Nederland (ECN), Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) - waarbij de focus ligt op belangrijke maatschappelijke en economische thema's als energie, klimaatverandering, water, duurzaamheid, mobiliteit en industriële innovatie.

Einde aan dalende positie Nederland

Nederland is op het gebied van concurrentiekracht gezakt naar een tiende plaats op de wereldranglijst. Dit ondanks de door de politiek nadrukkelijk uitgesproken ambitie om bij de top vijf te horen. Met het aangaan van de Federatie TO2 zetten TNO en de GTI's zich vanuit hun eigen verantwoordelijkheid in om het innovatieve vermogen van Nederland te versterken. Dit is noodzakelijk om economisch en maatschappelijk relevante doelen op gebieden als energie, klimaatverandering, water, duurzaamheid, mobiliteit en industriële innovatie te kunnen bereiken. De samenwerking tussen de organisaties voor toegepast onderzoek moet leiden tot een versterking van de toegepaste kennisinfrastructuur en een vergroting van de impact en herkenbaarheid.

Jan Mengelers, voorzitter TNO Raad van Bestuur benadrukt "Bestedingen aan kennis en innovatie zijn geen kosten, maar investeringen en bronnen van duurzame economische groei en vormen daarmee de weg omhoog uit de huidige economische crisis. Gezien de economisch moeilijke tijden vragen TNO en de GTI's niet om méér geld, maar gaan het bestaande budget nog efficiënter inzetten door intensievere samenwerking tussen toegepast onderzoek, bedrijfsleven en overheid".

Samenwerking bekrachtigen

"Willen we in de toekomst onze welvaart behouden dan is een versterking van onze innovatie- en concurrentiekracht belangrijk. Het vermogen om kennis te genereren en deze toe te passen is hierbij essentieel", aldus Arie Kraaijeveld, voorzitter van de GTI Associatie bij de ondertekening.

TNO en de GTI's werken op dit moment op een aantal terreinen al samen en hebben daarover ook bestuurlijk overleg. Met het aangaan van de Federatie TO2 willen zij deze samenwerking bekrachtigen, structureren en intensiveren. De voorzitter van de TNO Raad van Bestuur en de voorzitter van de GTI Associatie zullen om het jaar afwisselend het voorzitterschap van het nieuwe samenwerkingsverband op zich nemen. Concreet moet de samenwerking in federatieverband op korte termijn leiden tot:

  • een betere zichtbaarheid van de toegepaste kennisinfrastructuur, nationaal en internationaal;
  • een verdere versterking van het vraaggestuurd onderzoek dat TNO en de GTI's uitvoeren voor bedrijfsleven en overheid;
  • een efficiëntere inzet en gebruik van de grootschalige onderzoeksfaciliteiten van de partners;
  • een toename van (techno-)starters / spin off bedrijven om daarmee kennis te exploiteren.

De toegepaste kennisinfrastructuur in Nederland

Nederland kent van oudsher naast de fundamentele kennisinfrastructuur een sterke toegepaste kennisinfrastructuur. De ruggengraat van de toegepaste kennisinfrastructuur bestaat uit TNO en de Grote Technologische Instituten (GTI's): Deltares, Energieonderzoekscentrum Nederland (ECN), Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Deze kennisinstellingen zijn gericht op het toepasbaar maken van fundamentele kennis. Dit doen zij door onderzoek te verrichten voor - en diensten te leveren aan - overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Ze fungeren als centrum voor technologische kennis en ontwikkeling. Naast een directe financiering door hun opdrachtgevers, ontvangen TNO en de GTI's subsidie van de overheid voor het in stand houden van hun kennisbasis. Toegepast onderzoek leidt tot concrete toepassing in de praktijk en daarmee verzilvering van onze kennis (valorisatie). Uit onderzoek blijkt dat overheidsinvesteringen voor toegepast onderzoek onmiddellijk positieve gevolgen hebben voor de gehele Nederlandse economie. Elke geïnvesteerde euro in de toegepaste kennisinfrastructuur levert 7 tot 10 euro op. Deze nieuwe Federatie TO2 genereert meer dan 50% van alle octrooien die de Nederlandse Kennisinfrastructuur (inclusief de Nederlandse Universiteiten, exclusief het Nederlandse bedrijfsleven) jaarlijks genereert.

  • TNO is het grootste bij wet opgerichte instituut voor toegepast onderzoek en werkt op een aantal maatschappelijke thema's: Maatschappelijke Veiligheid, Defensie, Gezond Leven, Voeding, Arbeidsparticipatie en vergrijzing, Bereikbaarheid, Bouwen voor ruimte, Leven met water, Energie(huishouding), Leefomgeving. Hoogwaardige systemen, processen en materialen en Optimale inzet van ICT.
  • Deltares is een kennisinstituut voor deltatechnologie en kennis voor de duurzame inrichting en het beheer van kwetsbare delta's, kusten en riviergebieden.
  • Het NLR is dé centrale kennisorganisatie op het gebied van toegepast onderzoek voor de lucht- en ruimtevaartsector.
  • MARIN verricht nautisch en hydromechanisch onderzoek voor de maritieme sector, gericht op experimenteel en theoretisch onderzoek aan duurzaamheid en veiligheid van havens, schepen en offshore eenheden.
  • ECN is het grootste onderzoeksinstituut in Nederland op energiegebied.

bron: TNO

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
  robot check
Vul de code van bovenstaand plaatje in.

Van onze partners meer (7)...

B&R Industriele Automatisering BV

Perfection in Automation  

Rollon Lineairtechniek BV

Pilz Nederland

Bege Aandrijftechniek BV

DIS Sensors

EUCHNER (Benelux) BV

Vacatures

ab op Twitter

TwitterlogoVolg ab nu ook op Twitter!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (5)

12 december 2017 - Hardenberg - Evenementenhal
Elektro Vakbeurs 2017
20 maart 2018 - Utrecht - Jaarbeurs
ESEF 2018
20 maart 2018 - Utrecht - Jaarbeurs
TechniShow 2018
23 april 2018 - Hannover - Messegelände
Hannover Messe 2018
23 april 2018 - Hannover, Messegelände
CeMAT

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden