Laatste nieuws:

ROTTERDAM, 4 januari 2009 23:54

EZ droeg in 2008 € 17,5 miljoen bij aan herstructurering bedrijventerreinen

In 2008 heeft het Ministerie van Economische Zaken via de zogenoemde Topperregeling 17,5 miljoen euro bijgedragen aan het herstructureren van zeven Topprojecten bedrijventerreinen. Dat heeft minister Maria van der Hoeven bekendgemaakt.

'
1/1

Topprojecten bedrijventerreinen zijn bedrijventerreinen van nationaal belang. In totaal heeft het ministerie van Economische Zaken sinds 2004 een kleine 100 miljoen euro aan het herstructureren van Topprojecten bijgedragen. Met deze financiële inspanning zorgt Economische Zaken er ook voor dat bestaande bedrijventerreinen voor de toekomst behouden blijven.

Dat levert een positieve bijdrage aan het economische vestigingsklimaat - en indirect aan de daarmee verbonden  werkgelegenheid -  en aan het efficiënt gebruik van schaarse ruimte in ons land. De volgende Topprojecten hebben in 2008 een financiële bijdrage ontvangen:

Rotterdam Stadshavens

Dit project, dat dit jaar de grootste financiële bijdrage heeft ontvangen,  betreft herstructurering van deelproject RDM Oost, onderdeel van het Topproject Stadshavens Rotterdam. Het project zorgt voor behoud en groei van de functionaliteit van het gebied als bedrijventerrein voor kleinschalige mainport gerelateerde bedrijvigheid waarvan de aanwezigheid essentieel is voor een goed functionerende haven.
Het behelst het slopen en saneren van verouderde en verloederde panden en intensiveren van het bedrijventerrein. Dit leidt tot een substantiële ruimtelijke economische versterking van mainport Rotterdam en is van groot belang voor de economische ontwikkeling van Nederland.
De bijdrage van Economische Zaken bedraagt  5,1 miljoen euro. 

Roosendaal Majoppeveld

Roosendaal heeft een bijdrage ontvangen voor de herstructurering van het terrein van het voormalige V&D-complex op het Majoppeveld. De belangrijkste knelpunten op dat terrein zijn verpaupering en leegstand van private kavels en panden. Met behulp van de bijdrage worden de bestaande hallen herontwikkeld tot een bedrijfsverzamelcomplex, dat vervolgens geprivatiseerd wordt. Daarnaast wordt de openbare ruimte rondom het voormalig V&D-complex heringericht.
De bijdrage van Economische Zaken beloopt  1,3 miljoen euro.

Venlo Trade Port West

Venlo heeft een masterplan opgesteld voor de bedrijventerreinen Trade Port en Trade Port West. Het belangrijkste knelpunt was dat op Trade Port West een spontane ontwikkeling plaats vond in de richting van een glas en energie campus, die niet goed fysiek geaccommodeerd kon worden als gevolg van de aanwezigheid van een aantal recycling bedrijven. Door enkele bedrijven te verplaatsen naar een voor dit type bedrijven geschiktere locatie wordt die ruimte gecreëerd.
De provincie Limburg draagt  2,2 miljoen euro bij, de bijdrage van Economische Zaken bedraagt  2,5 miljoen euro.

Delfzijl Oosterhorn

Het industriepark Oosterhorn is met 1.330 ha het grootste bedrijventerrein van Noord Nederland. Groningen Seaports heeft als beheerder van dit terrein in de gemeente Delfzijl begin 2007 een revitaliseringplan opgesteld.  Het project voorziet in een aanpassing van de verouderde verkeer- en ontsluitingsstructuur als basis voor de verdere ontwikkeling van Oosterhorn.
De bijdrage van Economische Zaken is  1,3 miljoen euro.

Maastricht Beatrixhaven

Maastricht ontving voor de tweede maal een bijdrage uit de Topperregeling voor het terrein Beatrixhaven. Deze bijdrage sluit aan bij de investering die de gemeente, samen met Rijkswaterstaat en de Provincie doet om dit bedrijventerrein met meer dan 200 bedrijven te voorzien van een nieuwe ontsluiting op de A2/A79. Met de bijdrage van Economische Zaken  worden onbenutte achterterreinen ontsloten, (extra) parkeerruimte voor vrachtauto's gemaakt en een tweetal lichte bedrijven verplaatst om ruimte te maken voor zware bedrijvigheid in het centrum van het terrein. .
De bijdrage van Economische Zaken is 2,5 miljoen euro.

Den Bosch Rietvelden

Bij het project Rietvelden gaat om verwerving en verplaatsing van twee recyclingbe-drijven, waardoor het terrein opnieuw kan worden uitgegeven.  Er komt extra ruimte voor logistieke activiteiten. Meer logistieke bedrijvigheid leidt tot versterking van het draagvlak voor een verdere doorgroei van de binnenvaartterminal. Het risico op ernstige bodem- en grondwatervervuiling neemt sterk af. Dit betekent nieuw perspectief voor acquisitie van nieuwe bedrijven/werkgelegenheid.
De bijdrage van Economische Zaken bedraagt 2,5 miljoen euro.

Beverwijk De Pijp

Beverwijk ontvangt een bijdrage voor de uitvoering van de herstructurering van een deel van het bedrijventerrein De Pijp. Het project omvat de realisering van een gebiedsontsluitingsweg, van de Lijndenweg naar de Wijkermeerweg, van een oeververbinding over een bergbezinkbassin en van een aantal verbindingen tussen aanliggende wegen. Oplossing van dit knelpunt zorgt voor een betere bereikbaarheid van en doorstroming op de bedrijventerreinen in de IJmond Noord en de Pijp in het bijzonder. De betere infrastructurele verbindingen bieden nieuwe kansen voor transport en logistiek gerelateerde bedrijven, maar, na herstructurering van het gebied, ook voor de ontwikkeling van multimodale overslagactiviteiten in de haven.
De bijdrage van Economische Zaken beloopt 2,3 miljoen euro. 

bron: Ministerie van Economische Zaken

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
  robot check
Vul de code van bovenstaand plaatje in.

Van onze partners meer (5)...

EUCHNER (Benelux) BV

B&R Industriele Automatisering BV

Perfection in Automation  

DIS Sensors

Rotero Holland bv

Bege Aandrijftechniek BV

Vacatures

ab op Twitter

TwitterlogoVolg ab nu ook op Twitter!

Onze accountnaam is: @aenb

Agenda meer (4)

20 maart 2018 - Utrecht - Jaarbeurs
ESEF 2018
20 maart 2018 - Utrecht - Jaarbeurs
TechniShow 2018
23 april 2018 - Hannover - Messegelände
Hannover Messe 2018
23 april 2018 - Hannover, Messegelände
CeMAT

Geen nieuws meer missen?

Meldt u dan direct aan voor de gratis ab nieuwsbrief.

 

Knop nieuwsbriefMet de gratis ab nieuwsbrief wordt u wekelijks op de hoogte gehouden over het aandrijven en besturen nieuws. U ontvangt wekelijks het laatste nieuws en elke maand een themanieuwsbrief.

 

Direct aanmelden