Laatste nieuws:

2 juli 2018 10:17

Inspectie SZW bestempelt ProZone systeem van Inrato als 'goed'

Het gecertificeerde ProZone transportbandbeveiligingssysteem van Inrato wordt als ‘goed’ bestempeld door ISZW (voorheen arbeidsinspectie). Dit gecertificeerde ProZone opvoerbandbeveiligingsysteem wordt sinds 2015 door Inrato International geleverd en geïnstalleerd.

Het gecertificeerde ProZone transportbandbeveiligingssysteem van Inrato wordt als ‘goed’ bestempeld door ISZW'
Het gecertificeerde ProZone transportbandbeveiligingssysteem van Inrato wordt als ‘goed’ bestempeld door ISZW
1/1
Meer over
Test
Uit inspecties door de Inspectie SZW in de oudpapier recycling blijkt dat toegepaste transponder systemen bij leden van FNOI (Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie) niet voldoen aan de gestelde eisen. Onlangs werd op een bestuursvergadering van de FNOI verslag gedaan van een gesprek met Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid ISZW, voorheen bekend als de Arbeidsinspectie.

Certificering

Een bandbeveiligingsysteem, ook wel transportbandbeveiliging genoemd, dient gecertificeerd te zijn door een Notified Body. Deze test het systeem uitgebreid en onderzoekt of het als veiligheidscomponent op de markt toegepast mag worden. Met dit certificaat kan de gebruiker aantonen dat het voldoet aan de eisen welke gesteld worden als veiligheidssysteem voor opvoerbanden. Het ProZone systeem van Inrato beschikt over dit certificaat. 

Diverse klanten van Inrato in de recyclingbranche maken dagelijks gebruik van het veiligheidssysteem, beveiligen hiermee hun personeel tegen gevaren en voldoen aan de eisen van de Inspectie. Wilt u meer weten over veiligheid van uw balenpers? Download dan gratis de whitepaper over opvoerbandbeveiliging via www.inrato.com/whitepapers.