Laatste nieuws:

25 september 2014 13:01

Nieuwe inkoopdirecteur bij Prysmian Group

Klees Verkuil (47) is bij Draka aangesteld als Purchasing Director Netherlands. In die hoedanigheid geeft hij leiding aan alle inkoopactiviteiten van de Prysmian Group organisatie in de BeNeLux. Prysmian Group vertegenwoordigt de kabelmerken Draka en Prysmian.

Klees Verkuil'
Klees Verkuil
1/1
Meer over
Personen

Klees Verkuil is al ruim 20 jaar werkzaam voor de organisatie in uiteenlopende functies in zowel Nederland als daarbuiten. Gedurende de afgelopen twaalf jaar bekleedde hij diverse commerciële functies in sales en marketing. Zo was hij onder meer Business Manager voor de sectoren Industrie en Infra.

”Het samengaan van Prysmian en Draka heeft interessante synergie effecten opgeleverd”, aldus Verkuil. ”De totale synergiewinst werd in 2013 becijferd op 175 miljoen euro. Ik zie het als een uitdaging om bij deze multinational de inkoopkracht van een BeNeLux-organisatie met vijf productielocaties te blijven benutten door een bundeling van kennis en het stroomlijnen van de inkoopprocessen. Een vergaande digitalisering van de informatiestromen, zoals ook vervat in de doelstellingen van Industrie 4.0, levert ons en onze inkooppartners efficiencyvoordelen op. Alleen als we blijven zoeken naar verbeteringen en innovaties in onze bedrijfsprocessen, zijn we als Nederlandse maakindustrie in staat ons te handhaven tegenover de mondiale concurrentie”.

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb