11 oktober 2016 09:53

Schaeffler en IBM gaan strategische samenwerking aan

In het kader van de strategie getiteld ‘Mobility for tomorrow’ gaat Schaeffler de hele organisatie digitaliseren. Met IBM als strategisch partner werkt Schaeffler aan een digitaal platform voor het verwerken van grote hoeveelheden data.

Door de verzamelde date worden waardevolle inzichten verkregen voor het transformeren van de activiteiten van Schaeffler. Vanaf oktober 2016 zal de hieruit voortvloeiende Schaeffler Cloud beschikbaar zijn voor de eerste user cases en toepassingen.

Schaeffler, een wereldwijde toeleverancier van de industrie en de automobielindustrie, heeft IBM gekozen als strategisch partner voor haar digitale transformatie. IBM zal optreden als technologieleverancier, adviseur en ontwikkelingspartner voor het digitale ecosysteem om Schaeffler te ondersteunen bij de integratie van haar mechatronische componenten, systemen en machines in de snelgroeiende wereld van het Internet of Things (IoT), evenals bij de implementatie van nieuwe market-ready bedrijfsmodellen op basis van digitale diensten. Als eerste mijlpaal hebben de twee ondernemingen vanaf oktober dit jaar een digitaal platform gebouwd voor alle digitale diensten van Schaeffler die toegevoegde waarde bieden.

Schaeffler werkt nauw samen met IBM aan de ontwikkeling van oplossingen voor Schaeffler’s eigen transformatie en voor klanten, waarbij gebruik wordt gemaakt van ontwerp denken en snelle ontwikkelingsmethodieken. Er wordt een open, digitaal ecosysteem gebouwd als omgeving waarin Schaeffler soepel kan samenwerken met haar klanten en partners, waarbij het digitale platform dienst doet als de technische fundering.

“We zijn voortdurend bezig om onze klanten belangrijke toegevoegde waarde te bieden. Ons doel is data vanuit producten en processen te verbinden. Met behulp van analyses zetten we deze primaire data om om waardevolle inzichten te verkrijgen waarmee we de efficiëntie van onze activiteiten verbeteren en innovatieve diensten voor onze klanten ontwikkelen. In IBM hebben wij de ideale partner gevonden en daar zijn we zeer blij mee,” aldus Prof. Peter Gutzmer, Deputy CEO en Chief Technology Officer van Schlaeffler AG.

Digitale agenda van Schaeffler

Over de benadering van de digitale transformatie door het bedrijf zei Gerhard Baum, Chief Digital Officer van Schaeffler: “We zijn bezig de integratie van sensoren in onze bestaande producten uit te breiden en we ontwikkelen nieuwe producten met geïntegreerde cognitieve software. Niet alleen worden de machines en vervoersinfrastructuur binnen de productieomgeving bij Schaeffler aangesloten, maar ook de individuele fabrieken worden digitaal verbonden met de gehele toevoerketen. Bij Schaeffler willen we de processen en procedures digitaal optimaliseren en daarnaast nieuwe servicegerichte processen creëren om zo de digitale interactie tussen mensen en IT-systemen te bevorderen.”

“De gezamenlijke uitvoering van Schaeffler’s digitale agenda is een uitstekende gelegenheid om onze nieuwe cognitieve IoT-mogelijkheden voor de maakindustrie optimaal te benutten en te promoten,” aldus Ivo Koerner, Board Member Sales, IBM Duitsland. De basis wordt gevormd door een wereldwijde, hybride cloud-infrastructuur waarbij gebruik wordt gemaakt van IBM's applicatieplatform ‘Bluemix’ met Watson IoT om bijzondere applicaties en mobiele apps voor het internet der dingen te ontwikkelen.

Big data integreren

De componenten van Schaeffler, zoals lagers en koppelingssystemen, worden toegepast in belangrijke onderdelen van machines en voertuigen die cruciale informatie geven over conditie en beweging. Schaeffler heeft de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, en heeft sensoren, aandrijvers en regeleenheden met ingebedde software in deze producten verwerkt. Daardoor kunnen deze onderdelen nu waardevolle gegevens over de toestand van een machine verzamelen en verwerken en deze gegevens vervolgens omzetten in diensten met toegevoegde waarde.

Gedurende de eerste fase zal de samenwerking gericht zijn op:

 • Optimaliseren van onderhoud in de windenergiesector:
  Als een van de belangrijke spelers in de duurzame-energiesector produceert Schaeffler reusachtige lagers waardoor turbines vrij kunnen draaien. Het vervangen van deze lagers is gecompliceerd en duur, omdat het gepaard gaat met stilstand en verlies van energie. In het kader van de nieuwe overeenkomst gaan IBM en Schaeffler onderzoeken hoe machine-leren aanvullend inzicht kan verschaffen in het functioneren van apparatuur onder verschillende omstandigheden. Sensoren in de apparatuur maar ook in de lagers zelf geven in real time informatie over de daadwerkelijke toestand van de onderdelen. Op basis van windvoorspellingen van de Weather Company (een IBM-onderneming) kunnen de exploitanten van windturbines vooruit plannen en onderdelen gedurende perioden met minder wind vervangen.

 • Gedigitaliseerde controle en optimalisatie van treinen:
  Met tientallen jaren ervaring in de spoorwegsector levert Schaeffler in nauwe samenwerking treinrailfabrikanten en exploitanten lagers en andere onderdelen voor toepassingen in passagierstreinen en goederentreinen. Met behulp van cognitieve inzichten uit de cloud gaat Schaeffler haar voorspellende onderhoudssystemen voor spoorwegen verbeteren, en daarmee ook efficiëntie en veiligheid. Slimmere lagers kunnen hun eigen trillingen, temperatuur, torsie en snelheid meten, waardoor waarschuwingen worden geactiveerd en mogelijke veiligheidskwesties aan spoorwegbeheerders worden gemeld.

 • Connected voertuigen:
  Schaeffler is toonaangevend in de ontwikkeling en fabricage van producten voor toepassing in motoren, transmissie en chassis. Met behulp van nieuwe technologieën kan Schaeffler de functionaliteit en levensduur van onderdelen voor de auto-industrie uitbreiden. Realtime analyses en cognitieve systemen zetten gegevens van onderdelen en systemen om in waardevolle inzichten, waarmee fabrikanten de betrouwbaarheid van auto's kunnen vergroten en klanten nieuwe diensten met toegevoegde waarde kunnen bieden.

 • Industry 4.0 voor gereedschapsmachines:
  De cognitieve technologieën zullen Schaeffler’s Industry 4.0-strategie voor gereedschapsmachines ondersteunen en zo bijdragen aan de algehele efficiëntie van apparatuur (overall equipment efficiency of OEE). Voorbeelden hiervan zijn het optimaliseren van productieprocessen, realtime analyse van gegevens en contextgestuurd onderhoud, netwerken en optimalisatie van meerdere machines binnen één productielijn. Het doel is om de productie en toevoerketen voortdurend te optimaliseren. De focus ligt op interne optimalisatie om de efficiëntie te verbeteren en daar optimaal gebruik van te maken om een nieuw dienstenaanbod voor klanten en partners te creëren.

 • Connected Equipment Operations Center:
  Deskundigen houden voortdurend de toestand van duizenden machines en apparaten on- en offsite in de gaten. Big data worden verzonden naar het Operation Center en verwerkt in de Schaeffler Cloud. Met behulp van algoritmes en cognitieve benaderingen wordt gegevens geanalyseerd om voorspellingen te kunnen doen over de prestaties van machines en mogelijkheden voor optimalisatie te creëren. Onregelmatigheden en mogelijke fouten worden onmiddellijk vastgesteld en maatregelen om deze te verhelpen, worden snel in gang gezet.

Foto's:

Schaeffler en IBM gaan strategische samenwerking aan

© Aandrijvenenbesturen.nl