14 september 2016 11:01

Eaton gecertificeerd voor CO2-prestatieladder niveau 4

Eaton heeft het CO2-bewust certificaat niveau 4 te hebben behaald. Dit certificaat toont aan dat het bedrijf voldoet aan de eisen op niveau 4 van de CO2-prestatieladder versie 3.0.

Eaton werd in december 2012 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3. Deze certificering is nu dus opgehoogd naar niveau 4. De prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt hun CO2-voetafdruk terug te dringen. De prestatieladder stimuleert bedrijven:
  • hun eigen CO2-uitstoot en die van hun leveranciers te kennen;
  • continu te zoeken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot verder terug te dringen;
  • deze maatregelen daadwerkelijk uit te voeren;
  • de hierbij verworven kennis transparant te delen;
  • en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot verder te reduceren.

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers kunnen de CO2-prestatieladder gebruiken bij aanbestedingen. Hoe hoger het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningsafweging. Het gunningsvoordeel per niveau van de ladder wordt bepaald door de aanbestedende partij.

Nieuwe CO2-besparende mogelijkheden zoeken

Continu zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de CO2-uitstoot verder terug te dringen speelt een belangrijke rol bij de CO2-prestatieladder. Eaton geeft hier invulling aan door halfjaarlijks de CO2-uitstoot, de uitgevoerde reductiemaatregelen en de impact hiervan op de CO2-voetafdruk te monitoren. Ook heeft het bedrijf voor de periode 2015 ... 2018 een reductieplan opgesteld, waarin maatregelen worden benoemd die leiden tot een verdere reductie van zowel het energiegebruik als de CO2-uitstoot. Daarnaast werkt Eaton mee aan de volgende projecten:

  • Project Warmtenet industrieterrein Westermaat: Eaton neemt sinds 2015 groene stroom af door de plaatsing van zonnepanelen boven de parkeerplaats van het bedrijf en warmte van een houtgestookte CV-ketel. Zo'n ketel werkt CO2-neutraal, doordat bij de verbranding van een boom net zoveel CO2 vrijkomt als de boom gedurende zijn leven heeft opgenomen.
  • Dutchpower: dit is een platform dat zoekt naar oplossingen om de kwaliteit, betrouwbaarheid en continuïteit van de Nederlandse elektriciteitsinfrastructuur te waarborgen.
  • CO2-analyse middenspanningsproducten: Eaton werkt samen met energiebedrijven aan de uitwerking van een productgerelateerde CO2-analyse conform de Bath systematiek voor zijn middenspanningsproducten.
  • Platform "schoon schakelen": Dit initiatief bevordert de toepassing van milieuvriendelijke technieken voor elektrische installaties in de energiedistributie.
  • SF6-vrij initiatieven op overheidsniveau: Eaton is initiatiefnemer en deelnemer aan zwavelhexafluoride (SF6) vrij initiatieven op overheidsniveau in Duitsland en Tsjechië.

Het CO2-bewust certificaat niveau 4 van Eaton is hier te vinden. 

Foto's:

certificaat

© Aandrijvenenbesturen.nl