Laatste nieuws:

3 september 2016 21:52

Rocket gelanceerd in Kleef

Op 1 september 2016 kwamen meer dan 100 vertegenwoordigers uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de politiek in het Euregio Forum te Kleef bijeen voor de kick-off van het Interreg V A-project ‘Rocket'. Gastheer was het projectconsortium dat dit project ter waarde van 8 miljoen euro naar de grensregio van Nederland, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen heeft gehaald. In vier jaar tijd ontwikkelen 80 Rocket-projectpartners 40 innovatieve producten (op basis van ‘key enabling technologies'), tien innovatieprojecten en 15 haalbaarheidsstudies.

De waterraketten-wedstrijd was een doorslaand succes en zorgde voor veel interactie.'
De waterraketten-wedstrijd was een doorslaand succes en zorgde voor veel interactie.
1/1
Meer over
Bedrijven
Rocket staat voor Regional Collaboration On Key Enabling Technologies en stimuleert de grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen Noordzee en Niederrhein om onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie te versterken.

Sleuteltechnologieën (KET‘s; key enabling technologies) zoals nanotechnologie, microsysteemtechniek, micro- en nano-elektronica, innovatieve materialen & grondstoffen en fotonica vormen de technologische basis voor antwoorden op wereldwijde uitdagingen.

Doelstellingen van het project zijn:

  • Opstellen, subsidiëren en uitvoeren van 10 grensoverschrijdende innovatieprojecten op het gebied van gezondheid, energie en productie;
  • Evalueren van projectideeën door middel van 15 haalbaarheidsonderzoeken;
  • Versnellen van de kennistransfer voor het kunnen ontwikkelen van maximaal 40 marktrijpe en op KET's gebaseerde producten;
  • Opzetten van een grensoverschrijdend netwerk met een groot aantal hightech MKB-bedrijven;
  • Verbeteren van de concurrentiepositie van het MKB, stimuleren van groei en creëren van werkgelegenheid.

Hightech potentie in de grensregio als strategisch voordeel

Interreg-projecten stimuleren de landoverstijgende samenwerking van regio's in het kader van  Europese territoriale samenwerking. Daarmee behoren ze tot de centrale instrumenten van Europese cohesie-  ook wel regio-politiek. Interreg V A-programmamanager Sjoerd Zoete verklaart: "Het Interreg V A-project Rocket versterkt het hightech potentieel in de Duits-Nederlandse grensregio, en stimuleert de grensoverschrijdende samenwerking tussen ondernemingen en de daarbij betrokken medewerkers."

Onder de gasten waren ook ondersteunende organisaties vertegenwoordigd, zoals Interreg Deutschland-Nederland, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen, de Niedersächsische Staatskanzlei en de provincies Overijssel en Gelderland.

Naast de toelichting op het Rocket-project en haar randvoorwaarden werden vier al toegekende en lopende Rocket-innovatieprojecten gepresenteerd. Tijdens het intermezzo - waarin de door de deelnemers zelfgemaakte waterraketten werden gelanceerd - was veel ruimte voor intensieve kennisuitwisseling en nieuwe projectideeën. Op deze wijze bood de bijeenkomst de talrijk aanwezige gasten niet alleen inzicht in het Rocket-project, maar ook de mogelijkheid om met potentiële projectpartners te netwerken.

De kick off is de eerste openbare presentatie van het Rocket-project. De projectpartners zien nu uit naar talrijke nieuwe initiatieven uit de grensregio met ideeën voor de innovatieprojecten en haalbaarheidsstudies.

Meer informatie over het Interreg-programma: http://www.deutschland-nederland.eu/

Informatie over Rocket: http://www.rocket-innovations.eu/ .  

Het consortium

De leadpartner van Rocket is Oost NV. Nederlandse partners in het consortium zijn BCS (Business Cluster Semiconductors) en Kennispark Twente. Aan Duitse zijde nemen NMWP.NRW en innos-Sperlich deel. Het project wordt mede gefinancierd door de provincies Gelderland en Overijssel, de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen en het Nederlandse ministerie van Economische Zaken.

Dit project wordt in het kader van het Interreg-programma door de Europese Unie en de Interreg-partners financieel ondersteund.

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb