Laatste nieuws:

11 augustus 2016 10:09

FME organiseert bijeenkomst CO2-besparing

Op 5 oktober organiseert FME een ‘Industrial Morning’ in ‘s-Hertogenbosch. Thema is het duurzaam concurreren door slim op energieverbruik en CO2-uitstoot te besparen.

'
1/1
Meer over
Bedrijven

De Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor bijna de helft van het nationale energieverbruik. In het Nationale Energieakkoord is afgesproken dat dit verbruik de komende jaren met tenminste 9 PetaJoule moet verminderen.

Maatregelen

Nu het lijkt dat deze vermindering niet gaat lukken, heeft minister Kamp aangekondigd verplichtende maatregelen te nemen. Dat lijkt vervelend, maar energiemonitoring en -besparing kunnen veel opleveren. Niet alleen minder CO2-uitstoot en energieverbruik, maar ook verbetering van processen en productkwaliteit.

Industrial Morning

Technologie kan daarbij helpen. Op de Vakbeurs Energie krijgen die technologieën, hun gebruikers en hun toepassingen volop aandacht in de vorm van een inspirerend ochtendprogramma op 5 oktober in het Industrie Theater: Industrial Morning. FME presenteert deze ochtend in samenwerking met onder andere ISPT, Universiteit Utrecht, Topsector en Expertisecentrum Energie.

Download het programma (PDF) en kijk op de website van FME voor meer informatie en een aanmeldmogelijkheid.