Laatste nieuws:

21 april 2016 10:11

Ook HighTechCentreDelft krijgt Tripod

Net als de studenten van het Tech College in Nieuwegein heeft het HighTechCentreDelft sinds kort ook de beschikking over een Tripod.

Marcel van Wijk, directeur van HTCDelft, bij de Tripod.'
Marcel van Wijk, directeur van HTCDelft, bij de Tripod.
1/1
Meer over
Bedrijven

Eerder berichtten wij al dat Festo een Tripod had gedoneerd aan de opleiding mechatronica van het Tech College in Nieuwegein. Ook het HighTechCentreDelft (HTCDelft) heeft van Festo nu een robot ontvangen.

Inburgering

De Tripod is in Delft prima op zijn plaats. In samenwerking met onder meer de Haagse hogeschool en TU is er in Delft een hele beweging op gang om door te groeien naar een heuse RoboValley.

De ambitie daarin is om tot de top drie van de (robot)wereld te gaan behoren als het gaat om innovaties en het aantal afgestudeerden. Daarvoor wil men onder meer internationale studenten aantrekken en via een incubatorrol de bedrijvigheid in de sector aan te trekken en te stimuleren.

HTCDelft

In het HighTechCentreDelft werken bedrijven en onderwijs samenn om bedrijven meer sturing te laten geven aan de inhoud van het onderwijs, en dan met name op het gebied van mechatronica, waarbij ook robotica van toepassing is.

Festo is een van de drijvende krachten achter dat initiatief en heeft nu dus een heel concrete bijdrage geleverd door de schenking van deze Tripod.

Aansluiting bij praktijk

Marcel van Wijk, directeur van HighTechCentreDelft, legt uit dat binnen het technisch onderwijs diverse initiatieven ontwikkeld worden om het onderwijs te baseren op bedrijfsechte situaties.

Hiermee komen studenten van school af die ook echt praktische problemen kunnen tackelen.

"We benaderen daarvoor bedrijven heel actief om ons te laten helpen bij hun uitdagingen. We dagen studenten uit om hetgeen ze geleerd hebben toe te passen in een bedrijfsechte situatie. En dat mes snijdt aan meerdere kanten. We laten bedrijven zo al in een heel vroeg stadium in contact komen met studenten, wat de wederzijdse betrokkenheid vergroot. Studenten krijgen een beter beeld van de beroepspraktijk en vice versa krijgen de aangesloten bedrijven een kijkje in de keuken van het onderwijs", aldus Van Wijk.

Festo ondersteunt het onderwijs met een dedicated afdeling (Festo Didactic) gericht op het ondersteunen van onderwijsinstellingen en universiteiten met educatieve middelen en methodes. Daarnaast verzorgt Festo Didactic ook training en consulting voor het bedrijfsleven.

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb