Laatste nieuws:

18 april 2016 11:51

Nieuwe classificatieprocedure hydrauliekolie

Rexroth biedt een nieuwe classificatieprocedure voor hydrauliekolie die beter aansluit op de verhoogde eisen van de moderne hydraulica. Nieuwe testcycli tonen slijtagekarakteristieken onder reële omstandigheden en een toename van de operationele betrouwbaarheid.

'
1/1
Meer over
Bedrijven

Hogere bedrijfsdruk en aanzienlijke verhoging van de vermogensdichtheid: hydraulische systemen leveren de laatste jaren beduidend hogere prestaties. Dit leidt ook tot hogere eisen aan de gebruikte hydrauliekoliën, die een doorslaggevende invloed hebben op de slijtagekarakteristieken van hydraulische componenten.

Daarom biedt Bosch Rexroth producenten van olie en additieven een nieuw ontwikkelde classificatieprocedure voor hydrauliekoliën, waarin de eisen op een realistische wijze worden weergegeven en tot uitdrukking komen. De procedure gaat veel verder dan de minimum eisen van de corresponderende olienormen. Een belangrijk resultaat: De huidige minimum eisen zijn niet afdoende. Aan de ene kant zijn er test-oliën die geen slijtage laten veroorzaken, zelfs niet na 500 uur. Aan de andere kant zijn er hydrauliekoliën die aanzienlijke schade veroorzaken na minder dan 100 draaiuren.

Normen

De relevante normen, DIN 51524, ISO 15380 en ISO 12922 geven in grote trekken de minimum eisen aan hydrauliekoliën weer. Ze houden echter te weinig rekening met de technische ontwikkelingen in hoog presterende hydraulische systemen en de geschiktheid van nieuwe hydraulische media en additieven.

Met een nieuwe, wetenschappelijk genormaliseerde evaluatieprocedure test Bosch Rexroth onder realistische werkomstandigheden het gedrag van vloeistoffen en de interactie met de kerncomponenten pompen en motoren. “De resultaten geven aan dat geschikte vloeistoffen de levensduur van hydraulische componenten beduidend verhogen en als gevolg de kans op defecten aanzienlijk verlagen”, benadrukt Karl-Heinz Blum, Basisontwikkeling Vloeistoffen bij Bosch Rexroth.

De testprocedure was aanvankelijk ontwikkeld en gevalideerd voor hydraulische pompen van de A4VG-serie en de A6VM-serie hydraulische motoren in gesloten circuits. Rexroth biedt deze evaluatieservice aan olieproducenten en werkt zo aan een steeds groeiende database met karakteristieken van hydrauliekoliën onder reële omstandigheden.

Evaluatie

De evaluatieprocedure die staat beschreven in het Rexroth gegevensblad nr. 90235, is geschikt voor alle minerale hydraulische oliën, milieuvriendelijke media en vuurbestendige, watervrije hydrauliekoliën. Diverse testprocedures testen o.a. vloeistoffen onder hoge drukken in verschillende cycli gedurende enkele honderden draaiuren, zowel op hoge temperaturen als bij lage viscositeiten.

Volgens genormaliseerde methoden kan Rexroth uitspraken doen over de interacties van vloeistoffen en componenten, slijtagekarakteristieken en compatibiliteit van materialen. Vloeistofanalyse bij aanvang van, tijdens en aan het einde van de testprocedure maakt het mogelijk uitspraken te doen over de eigenschappen van de vloeistof van het begin tot het einde van de test. “Op deze manier kunnen fabrikanten en gebruikers van de machines de vloeistoffen selecteren die het best passen bij hun toepassing en de operationele betrouwbaarheid aanzienlijk verhogen”, aldus Karl-Heinz Blum.

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb