24 maart 2016 11:48

Tauw groeit in 2015 en verdubbelt bedrijfsresultaat (video)

Advies- en ingenieursbureau Tauw behaalde in 2015 een positieve EBITDA van 6 miljoen euro en een resultaat voor belasting van 3,7 miljoen euro. Daarmee verdubbelde Tauw het resultaat voor belasting. Deze steeg van 1,4% van de omzet in 2014 naar 3,6% in 2015.

“Een bevestiging dat we in de afgelopen jaren de juiste keuzes hebben gemaakt”, zegt Annemieke Nijhof, CEO van Tauw Group.

Buitenland presteert goed

Het positieve resultaat is voor de helft toe te schrijven aan goed presterende buitenlandse vestigingen. Nijhof: “De vestigingen buiten Nederland presteerden beter dan begroot. Hierin zien we terug dat Tauw als advies- en ingenieursbureau ook buiten Nederland van toegevoegde waarde is voor opdrachtgevers. Daarmee verwezenlijken we onze ambities in de Europese markt.”

Deze ambitie werd in 2015 onderstreept met het aantrekken van William van Niekerk, die aantrad als lid van de Raad van Bestuur van Tauw Group. Hij richt zich, naast de industrie in Nederland, op het versterken van Tauws positie in de internationale markt. Samen met Nijhof heeft hij de leiding over Tauw Group.

2015 in cijfers

Tauw verdubbelde het resultaat voor belasting van 1,4% naar 3,6% van de omzet. Deze verdubbeling komt, naast de goede prestaties in het buitenland, door een lagere kostenstructuur bij gelijkblijvende toegevoegde waarde. De meet- en inspectieactiviteiten van Tauw maken een gezonde groei door. Het aantal FTE’s van Tauw Group is nagenoeg gelijk gebleven.

Tauw-cijfers-2016

Flexible Solutions

Het bedrijfsresultaat is verdubbeld ten opzichte van 2014. Sinds 2013 maakt Tauw een gestage groei door. Eén van de succesfactoren voor deze groei is de introductie van het bedrijfsonderdeel Tauw Flexible Solutions, waarmee Tauw medewerkers detacheert.

Nijhof: “We zien een behoefte in de markt aan interim professionals en projectdetachering op het gebied van milieu, water, civiele techniek en veiligheid. We willen de Tauw medewerkers graag inzetbaar houden voor onze eigen projecten, maar ze ook in detacheringen laten bijdragen aan de vraag van de klant. We focussen op een uitbreiding van deze flexibele manier van werken in de komende jaren.”

Focus op industrie

De groei van de winstgevendheid van Tauw is voor een belangrijk deel gerelateerd aan industriële klanten. “Zij werken met ons aan het realiseren van hun duurzaamheidsambitie”, zegt Van Niekerk. “Innovatieve technieken voor een schonere bodem, schonere lucht en schoner water passen wij toe bij onze klanten, die wereldwijd de omgeving waarin zij werken willen verbeteren.”

Maatschappelijke relevantie

Tauw maakte zich in 2015 onder andere hard voor het verbeteren van de leefomgeving. “Een voorbeeld daarvan is de bewustwording rondom asbest en de verwijdering van asbestdaken”, zegt Nijhof. “Voor asbest is het mijns inziens hard nodig dat we een ambitieus en innovatief programma ontwikkelen.”

Ook de recent gesloten City Deal klimaatadaptatie, een platform voor kennisdeling tussen steden, werd in 2015 onder andere door Tauw in de steigers gezet. Nijhof: “Gemeenten en waterschappen kunnen van elkaar leren. Iedere stad krijgt te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Wateroverlast en periodes van langdurige droogte zullen in de toekomst vaker voorkomen. De aanpak daarvan komt voor veel steden overeen. Wij willen graag bijdragen aan duurzame oplossingen voor deze problemen.”

Innovatie

In 2016 zal Tauw zich blijven richten op technologische ontwikkelingen en innovatie. Nijhof verwacht ook volgend jaar weer goede cijfers neer te zetten met Tauw. “We verwachten een groeiende vraag naar onze diensten. Watermanagement, duurzaamheid en klimaatadaptatie blijven onderwerpen die om actie vragen”, besluit Nijhof.

De volledige jaarcijfers staan op www.tauw.nl/jaarcijfers

Foto's:

Tauw groeit in 2015 en verdubbelt bedrijfsresultaat (video)

De Raad van Bestuur van Tauw met links William van Niekerk en rechts Annemieke Nijhof

© Aandrijvenenbesturen.nl