Laatste nieuws:

23 maart 2016 14:52

Dekra-webinar over EMC-richtlijn 2014/30/EU

Op donderdag 7 april organiseert Dekra van 9.00 tot 10.00 uur een webinar over de nieuwe EMC-richtlijn 2014/30/EU.

'
1/1
Meer over
Bedrijven

De richtlijn is met ingang van april 2016 van kracht en vervangt de oude richtlijn 2004/108/EC. Tijdens het webinar geven Dekra-experts up-to-date informatie over de nieuwe richtlijn, waarmee bedrijven zich optimaal op de implementatie van de nieuwe EMC-richtlijn kunnen voorbereiden. Deelname is gratis.

EMC 2014/30/EU

Tijdens het webinar gaan de experts onder meer in op de impact van de nieuwe richtlijn en worden ook de voornaamste veranderingen ten opzichte van de oude standaard behandeld.

Ook gaan ze in op de rol van de Notified Body en op de route die bedrijven moeten volgen om een EU-typegoedkeuring te krijgen. Daarnaast wordt informatie gegeven over de eisen die aan de technische documentatie gesteld worden en aan het gebruik van het keurmerk.

Meld u hier aan voor het webinar over de EMC-richtlijn 2014/30/EU

Deelnemers kunnen voorafgaand aan het seminar dringende vragen mailen, die tijdens het seminar behandeld worden.