Laatste nieuws:

1 februari 2016 13:27

HBM Academy organiseert seminar over meetonzekerheid

Op 22 en 23 maart organiseert HBM Benelux in Waalwijk een seminar over meetonzekerheid. Het seminar is bedoeld voor ingenieurs en onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en uitvoeren van metingen, en de analyse van de meetgegevens. Het seminar wordt in het Engels gegeven en enige voorkennis van de materie is nuttig.

'
1/1
Meer over
Bedrijven

Het seminar over meetonzekerheid behandelt een reeks onderwerpen beginnend bij de belangrijkste aspecten die invloed hebben op de meetonzekerheid en hun impact tot en met de meest geschikte rekenmodellen en methoden om de meetonzekerheid vast te stellen. Zonder een exact gedefinieerde en berekende meetonzekerheid kunnen geen betrouwbare meetgegevens gegenereerd worden.

Tijdens het seminar worden voorbeelden uit echte situaties gebruikt. Met behulp van praktische oefeningen leren de deelnemers hoe ze in de praktijk de belangrijkste invloeden kunnen identificeren en beoordelen. Tijdens het seminar, dat geleid wordt door ervaren trainers, is er ook volop ruimte voor de onderlinge uitwisseling van ervaring, zodat de deelnemers ook van elkaar kunnen leren.

Tijdens het seminar leren de deelnemers:

  • wat meetonzekerheid is
  • wat de belangrijkste basisprincipes zijn om meetonzekerheden te bepalen en grafisch weer te geven
  • welke parameters bijdragen aan de meetonzekerheid
  • hoe omgegaan moet worden met meetonzekerheden bij het programmeren en de data-analyse

Het seminar vindt plaats op 22 en 23 maart in het pand van HBM Benelux aan de Schutweg 15a in Waalwijk. De kosten voor deelname aan het tweedaagse seminar bedragen 830 euro per persoon. Meerdere deelnemers van een organisatie krijgen een korting. Het complete programma van het tweedaagse seminar en het aanmeldformulier zijn te vinden op www.hbm.com/.