Laatste nieuws:

25 januari 2016 10:03

Motrac Hydraulics ISO 9001:2015 gecertificeerd

De onafhankelijke certificeringsinstelling TÜV Nederland heeft onlangs aan Motrac Hydraulics het ISO 9001:2015 certificaat verstrekt. Het certificaat is afgegeven voor de kwaliteit van het ontwerpen, assembleren en onderhouden van hydraulische installaties, alsmede voor het leveren van de hiervoor benodigde hydraulische componenten.

'
1/1
Meer over
Bedrijven

Wereldwijd is het certificaat drie jaar geldig, tot 2 december 2018. Motrac Hydraulics is één van de eerste zeven bedrijven in Nederland, die dit certificaat officieel uitgereikt heeft gekregen van TÜV Nederland.

Procesverbetering

Koert Huisman, directeur Reesink Industries geeft aan dat er samen met de medewerkers goed gekeken is naar processen en systemen: “Eigenlijk precies zoals we dat met de implementatie van ons nieuwe ERP-systeem kort daarvoor ook hadden gedaan. Dit heeft geleid tot een constantere kwaliteit, die meteen geborgd is in de organisatie en aanzienlijk minder administratieve rompslomp.”

Nieuwe versus oude ISO-norm

Op de vraag wat exact de verschillen zijn met ISO 9001:2008 antwoordt Erik Gabriël, auditor VCA, ISO 9001, ISO 18001 en OHSAS, bij TÜV Nederland: “Voortaan zijn aanzienlijk minder documenten nodig voor een norm, de normeisen zijn explicieter geworden en elke organisatie kan voortaan zelf bepalen met welke documenten ze kunnen aantonen dat de activiteiten van hun organisatie voldoen aan de gewenste kwaliteit.”

De nieuwe norm zet organisaties dus aan tot ‘denken in risico’s’. Door de verschillende belanghebbenden in kaart te brengen, kan exact worden nagegaan wat de gewenste kwaliteit is en wat daarvoor nodig is. Verder moet worden nagegaan welke wet- en regelgeving van toepassing is en welke normen. In tegenstelling tot bij de vorige norm wordt de wet- en regelgeving bij deze nieuwe norm beter uitgelicht en is er minder ruimte voor vrije interpretatie.