Laatste nieuws:

15 oktober 2015 09:31

Virtual Reality en 3D content in trainingsprogramma van Pilz

Dit najaar heeft Pilz zijn trainingsprogramma vernieuwd. Naast een aantal nieuwe trainingen heeft Virtual Reality nu echt zijn intrede gedaan in de Pilz Academy.

'
1/1
Meer over
Bedrijven

Op onderwijsgebied hebben zich de laatste jaren veranderingen voorgedaan. Aanbieders van trainingen en cursussen vragen zich continu af hoe men op innovatieve en aantrekkelijke wijze de stof onder de aandacht kan brengen.

Ook Pilz vernieuwt continu zijn onderwijsmethoden. De opzet van de training is al jaren gericht op het aspect: doen. Cursisten gaan zelf aan de slag met het materiaal. Van tevoren worden zij geadviseerd eigen cases uit de praktijk in te brengen, die worden behandeld tijdens de training. In de trainingen wordt gewerkt op tablets. Ook het naslagwerk, cases en bijlagen (normen en richtlijnen) zijn digitaal terug te lezen.

De vraag naar trainingen op locatie neemt toe. Om in te kunnen spelen op de vragen in de markt, legt Pilz, naast de trainingen in de Pilz Academy in Vianen,  de focus op incompany trainingen. Samen met de klant maakt Pilz indien gewenst een opleidingstraject op maat en op locatie. Dit bespaart reis- en verblijfskosten. Bovendien heeft Pilz kennis van de productiemiddelen op locatie zodat de training direct kan worden toegespitst op de praktijksituatie. Dit allemaal met ondersteuning van Virtual Reality en 3D content.

Deze maand brengt Pilz de vernieuwde cursusgids uit. Deze is te downloaden via www.brochures.pilz.nl. Ook op de website www.opleidingen.pilz.nl is het trainingsaanbod te vinden.