Laatste nieuws:

19 augustus 2015 15:14

Energieaudit levert besparing op

De kwaliteit van water dat gebruikt wordt voor het genereren van stoom, moet binnen bepaalde analyseparameters blijven om corrosie tegen te gaan. Water en stoomkwaliteit zijn belangrijke parameters voor een onderhoudsvrij stoomsysteem. Endress+Hauser biedt kant en klare Steam Water Analysis Systems(SWAS) als turn-key paneeloplossing voor het meten deze parameters.

SWAS-paneel'
SWAS-paneel
1/1
Meer over
Bedrijven
Een efficiënt werkende ketel betekent optimalisatie van de investering, reduceren van storingen en minimaliseren van bedrijfskosten. De juiste instrumentatie is noodzakelijk om op een goede manier de efficiency te berekenen en te bewaken van bijvoorbeeld geproduceerde stoom, stoom gebruikt bij de ontgasser, ketelvoedingswater, condensaat warmteterugwinning, rookgastemperatuur, zuurstof en brandstoffen.

Een paar van deze genoemde meetpunten zijn verplicht en moeten aan speciale eisen voldoen voor de subsidieregeling SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie). Dat geldt bijvoorbeeld voor energiedragers als stoom, thermische olie en warm water. Endress+Hauser biedt verschillende mogelijkheden van lokale registratie en visualisatie  tot en met cloud-oplossingen voor wereldwijde beschikbaarheid van energiedata.

Monitoren, analyseren en benchmarking van energie zijn een deel van de mogelijkheden in ieder EMS (Energy Monitoring Software). De betrouwbaarheid van de data in een EMS wordt bepaald door de kwaliteit van uw brondata. Om  deze kwaliteit te borgen is goed onderhoud en kalibratie noodzakelijk.

Sinds 5 juni 2014 is de European Energy Efficiency Directive (EEED) van kracht. Grote bedrijven (omzet > 50 miljoen en meer dan 250 werknemers) zijn verplicht elke 4 jaar een energie efficiency audit te laten uitvoeren. De eerste moet uiterlijk op 5 december 2015 gereed zijn.

Bedrijven die de eerste stap al hebben genomen en hun visie willen delen, nieuwe ideeëm willen opdoen, of behoefte hebben aan advies kunnen daarvoor terecht op de stand van Endress+Hauser tijdens de Vakbeurs Energie van 6 t/m 8 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch.

www.nl.endress.com