Laatste nieuws:

6 juli 2015 09:42

Schneider Electric komt op voor vrouwenrechten

Schneider Electric neemt deel aan HeForShe: deze solidariteitscampagne van de Verenigde Naties betrekt mannen als bondgenoten om meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen te realiseren.

(Foto: Techniekbeeldbank.nu)'
(Foto: Techniekbeeldbank.nu)
1/1
Meer over
Bedrijven

Mannen en vrouwen hebben nog steeds geen gelijke rechten. We kennen wereldwijd slechts 20% vrouwelijke politici. Slechts 50% van de vrouwen heeft betaald werk. Daarbij verdienen ze nog steeds minder dan mannen in dezelfde functie. Ook wordt meer dan eenderde van de vrouwen geconfronteerd met geweld.

’Hij voor zij’

HeForShe moedigt mannen aan veranderingen door te voeren die vrouwenrechten ten goede komen. Obama, prins Harry, filmsterren zoals Matt Damon en tal van politici hebben al kenbaar gemaakt te willen helpen in de strijd tegen ongelijkheid. Inmiddels hebben al bijna 330.000 mannen aangegeven dat vrouwen dezelfde sociale, politieke en economische rechten als mannen moeten krijgen.

Uitbreiding doelgroep en missie

De overkoepelende missie van HeForShe is om tegen juli 2015 een miljoen mannen te hebben gemobiliseerd om duurzame gelijkheidsprogramma's te ontwikkelen voor gemeenschappen over de hele wereld. Om deze doelstelling te realiseren, richt HeForShe zich niet alleen maar op het aanspreken van individuen.

Beloften Schneider Electric

Naast Schneider Electric hebben ook andere organisaties hun medewerking verleend aan het nieuwe initiatief. Het gaat hierbij om Accor Hotels, the Koç Group, PriceWaterhouseCoopers, Tupperware Brands, en Unilever.

Schneider Electric belooft tegen het einde van 2017 te voldoen aan de volgende toezeggingen:

  • Het verhogen van de vertegenwoordiging van vrouwen in de gehele organisatie. Nu maakt nog 29% van de vrouwen deel uit in het management en in technische functies. Dit percentage moet in 2017 40% zijn. Daarnaast wil het concern 35% meer vrouwen in sleutelposities hebben.
  • Het gelijkstellen van de salarissen wereldwijd, over 85% van het personeelsbestand.
  • Het betrekken van de leiders van het concern bij het creëren van een bestuursorgaan dat zich wijdt aan het gelijkheidsprogramma.

“Het is onze ambitie om een zo goed mogelijke verdeling tussen mannen en vrouwen te hebben. Daarnaast hechten we bij Schneider Electric veel waarde aan onderlinge verschillen en het bieden van gelijke kansen voor iedereen”, zegt Marcel Spijkers, algemeen directeur bij Schneider Electric Nederland.

“Het identificeren, ontwikkelingen en aantrekken van vrouwelijke talenten is een bedrijfsdoel dat de komende jaren hoog op onze agenda staat. We geloven dat we alleen aanzienlijke vooruitgang kunnen boeken als onze mannelijke collega's als woordvoerders optreden en pleiten voor gendergelijkheid”, aldus Spijkers.