Laatste nieuws:

9 april 2015 11:43

Elektroraad helpt elektrotechnici aan werk

Er is een tekort aan elektrotechnisch personeel. Dat probleem zal nog veel groter worden naarmate de economie aantrekt. Het is dan ook vreemd dat er nog steeds werkzoekende elektrotechnici zijn. Elektroraad gaat zich op regionaal en nationaal niveau inzetten om dit deel van de arbeidsmarkt te stimuleren.

(Bron: Techniekbeeldbank.nu)'
(Bron: Techniekbeeldbank.nu)
1/1
Meer over
Bedrijven

In de praktijk blijkt dat vraag en aanbod niet goed genoeg op elkaar zijn afgestemd.

Het tekort aan actuele- en parate kennis speelt hierin een leidende rol. Bij de werkgever ontbreekt veelal de wil om van tevoren te investeren in kennis van een werkzoekende en bij de werkzoekende ontbreken vaak de middelen. Daardoor ontstaat er een vicieuze cirkel en blijft het probleem van kennistekort bestaan.

Cursus werkzoekende elektrotechnici

Elektroraad gaat zich inzetten om deze cirkel te doorbreken. Ze gaat dat doen door een cursus te geven aan werkzoekende elektrotechnici. Die cursus moet gratis zijn voor de deelnemers, in ruil voor een extra grote inzet.

De kosten van de cursus worden voor het grootste deel door Elektroraad zelf gedragen. Een deel van het geld moet komen van de werkgevers die geslaagde kandidaten in dienst willen nemen. Een ander deel moet komen van subsidieverstrekkers en andere partijen die dit initiatief een warm hart toedragen.

Voorlichtingsbijeenkomst

Op 13 april organiseert Elektroraad een voorlichtingsbijeenkomst over dit initiatief. Tijdens die bijeenkomst verwelkomt Elektroraad geïnteresseerde partijen uit alle gelederen.

De bijeenkomst is interessant voor werkzoekenden, werkgevers, subsidieverstrekkers, vrijwilligers en overige geïnteresseerden.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis na inschrijving bij Elektroraad.

Locatie: Elektroraad Opleidingen, Galvanistraat 51, Ede