Laatste nieuws:

19 februari 2015 11:07

Tauw en Ecofys versterken samenwerking op gebied van windenergie

Tauw en Ecofys hebben een intentieverklaring getekend om hun samenwerking op het gebied van windenergie op land verder te versterken.

'
1/1
Meer over
Bedrijven

Met de doelstelling van het Rijk om voor 2020 in totaal 6000 MW aan windvermogen op land te plaatsen om ruim vier miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien, is er veel werk te verzetten.

Tauw en Ecofys werken gezamenlijk al aan verschillende projecten op het gebied van windenergie, zoals een PlanMER voor windenergie in de gemeente Emmen en windenergieprojecten voor Waternet, de provincie Groningen en de gemeenten Korendijk, Barendrecht en Utrecht.

Meerwaarde van onze samenwerking is dat de expertise van Ecofys - die primair ligt bij de ontwikkeling van het hele realisatietraject, het uitvoeren van technische en economische berekeningen, opbrengstberekeningen en GIS - wordt gecombineerd met de specifieke kennis van Tauw op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, m.e.r. en natuur en landschap.