24 november 2014 11:44

Blue Innovation Center Venlo geopend

Op 19 november 2014 is het Blue Innovation Center in Venlo officieel geopend. Driehonderd bezoekers maakten van de bedrijfshal een gezellige boel. Geïnspireerd door het gedachtegoed van de Blauwe Economie van Gunter Pauli hebben de eigenaren Jeroen Rondeel en Hans Meeske één doel: technische producten ontwikkelen die de wereld beter maken en deze ook werkelijk op de markt brengen. “We moeten durven delen”, aldus Jeroen Rondeel.

Eind vorig jaar is het idee ontstaan. Het oude pand van ISL aan de Noorderpoort in Venlo is helemaal opgeknapt met de bestaande materialen en inmiddels huizen er veertien bedrijven die elkaar inspireren en aanvullen. “Bij ons is één en één drie”, vertelt Jeroen. “De bedrijven die bij ons hun uitvalsbasis hebben, zijn innovatief en concentreren zich op onderzoek, ontwikkeling en opschaling van hun innovaties. Andere bewoners, zoals de Hogere Agrarische School en de Universiteit van Delft, zorgen voor de uitwisseling van theorie en praktijk. In ons auditorium organiseren we workshops waar bewoners met elkaar en met de buitenwereld aan de slag kunnen om ideeën nog beter te maken en de partners te vinden om zaken werkelijk van de grond te krijgen. Blue Innovation Center gaat vooral om doen, van elkaar leren en samen creëren. En ons doel is om in de komende vijf jaar 100 ideeën, 20 projecten of bedrijven en 250 nieuwe banen te realiseren.”

Technische uitdagingen

“Techniek is bij ons de basis”, zegt Jeroen. “En dat speelt ook een grote rol in de Blauwe Economie van Gunter Pauli. Zijn visie is dat we moeten leren deel uit te maken van de natuur, in plaats van er alleen maar over te heersen. Zodra we leren denken in systemen zullen we net als in de natuur geen afval meer hebben, omdat het afval van het ene proces in een ander proces van waarde zal zijn. De Blauwe Economie gaat over ondernemerschap, over het creëren van producten met meerdere voordelen, zodat er niet alleen meer cashflows in een bedrijf ontstaan, maar ook voordelen voor milieu en gezondheid.” Hans vult aan: “Wij zijn overtuigd dat projecten die goed zijn voor de wereld ook prachtige technische uitdagingen opleveren en als zodanig briljante studenten en wetenschappers aantrekken. En als we de uitkomsten van deze kruisbestuivingen dan ook nog delen met de wereld zodat iedereen ervan kan profiteren, kunnen we echt iets bijdragen.”

Planten melken

Tijdens de officiële opening van het Blue Innovation Center is Marcel van Haren van FME de dagvoorzitter en vertelt Geert Huizinga, manager industriebeleid van FME, hoe hij de toekomst ziet van de maakindustrie. Twan Beurskens, gedeputeerde van de provincie Limburg, praat over versterking van de Limburgse industrie en Dick Hak van Rabobank Venlo e.o. gaat in op de lokale aspecten. De eigenaren Jeroen en Hans vertellen over ontstaan en plannen van het Blue Innovation Center zelf. De officiële opening is bewust naar achteren in het jaar geschoven om de innovaties te kunnen tonen.

Hans: “We willen niet alleen een verhaal vertellen, we willen echt laten zien hoe het werkt. Daar hebben we tijd voor nodig gehad. Daarom hebben we bij de kick-off in januari wel een workshop over Blue Economy gegeven, maar stellen we nu tijdens de opening een aantal projecten voor die in het Blue Innovation Center zijn ontstaan of zich hier nu doorontwikkelen.”

Een van de projecten waar Hans op doelt is Colorfabb, ontwikkeling van materialen voor 3D-printing. Zij maken het bijvoorbeeld mogelijk dat 3D-prints van bamboe worden gemaakt of van hout gecombineerd met biologisch afbreekbaar plastic. Een ander voorbeeld is het Complete Controlled Growth System, een technische vinding waarbij groente wordt geteeld met behulp van LED-licht. Enorme besparingen op energie en water zijn het resultaat van dit systeem.

Pulseform verbindt technische onderdelen door middel van magnetische velden, waardoor solderen tot het verleden kan behoren. IM-aces heeft een project over winning van zeldzame aardemetalen uit afvalstromen, BX7 houdt zich bezig met LED-licht en big data in de fruitbomenteelt en Flora Fluids kan inhoudsstoffen uit planten ‘melken’ zonder de plant te vernietigen.

Diversiteit

Jeroen benadrukt dat niet alle producten die hier worden getoond al helemaal het predicaat ‘blue’ verdienen. “We gaan grote stappen vooruit en houden elkaar steeds scherp om de producten nog beter in het systeem te laten passen. We hebben een doel voor ogen, maar als je streeft naar perfectie dan gebeurt er vaak maar weinig. Wij doen. En sturen naar ons doel gedurende de tijd dat onze vindingen zich ontwikkelen. Ook dat is Blue Economy: snel met je prototypes de markt op om te praten met je potentiële klanten, zodat hetgeen je ontwikkelt heel goed aansluit bij de werkelijke behoeften. Ons ecosysteem helpt ons daarbij.”

Foto's:

Blue Innovation Center Venlo geopend

Van links naar rechts: directeuren Jeroen Rondeel, Hans Meeske en Dick Hak van Rabobank Venlo e.o. Samen zijn zij de initiatiefnemers van het Blue Innovation Center in Venlo.

© Aandrijvenenbesturen.nl