Laatste nieuws:

5 november 2014 09:28

FoamShield voor asbestsanering winnaar Veilig Werkt Beter 2014 Innovatie Award

Op Veilig Werkt Beter 2014, het vakevent voor veilig en gezond werken, is de Veilig Werkt Beter 2014 Innovatie Award toegekend aan FoamShield, een innovatieve vezel opsluitingstechniek van Actatrio. Deze wordt toegepast bij asbestsanering.

Veilig Werkt Beter 2014'
Veilig Werkt Beter 2014
1/1
Meer over
Bedrijven

Er waren twee tweede prijzen; één voor MagProtect van het gelijknamige bedrijf, een beschermkap t.b.v. het afschermen van scherp staal of hout op o.a. de werkvloer, bouwplaatsen of tijdens transport.

De andere tweede prijs ging naar het Lean Safe Concept van Pilz Nederland. Dit is een veilige vorm van Lean Design waarbij de gebruiker geen energie verspilt om veilig te werken. Een voorbeeld is de SafetyEYE: een 3D-camera voor ‘hekloze’ machinebewaking. De jury die bestaat uit Pieter Diehl van BvAA, Eric Mathôt van BK Groep, Gerard Arp van Sdu uitgevers, Pieter Zijlstra van Safetyworxx en Mario van Mierlo van VNONCW / MKB Nederland.

FoamShield

Traditionele methoden van asbestsanering zijn tijdrovend, duur, leiden tot een hoger energieverbruik en veroorzaken een aanzienlijk grotere hoeveelheid asbestvervuild-afval. FoamShield is een innovatieve vezel opsluitingstechniek waarbij bijvoorbeeld beplating eerst met een schuim behandeld wordt om de asbestvezels voor het saneren in te kapselen. Zo vormen deze vezels weinig tot geen gevaar meer voor het milieu en de saneerders.

Resultaten veiligheidspoll

Dat veilig en gezond werken alle aandacht verdient bleek ook uit de vandaag gepresenteerde resultaten van de Veiligheidsspiegel. 15% van de bedrijven is niet in het bezit van een verplichte Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) in tegenstelling tot 2013 waar dit 11% was. Ruim 82% van de organisaties heeft een preventiemedewerker of arbocoördinator aangesteld.

Bij de bedrijven van 42% van de respondenten wordt structureel thuis gewerkt. Echter is zo’n 57% is niet op de hoogte van de rechten en plichten m.b.t. veilig en gezond thuiswerken van de werkgever en werknemer.

Op het grootste vakevent voor veilig en gezond werken in Nederland komen oplossingen voor een (brand)veilig gebouw, een veilige werkplek, een gezonde werkhouding en persoonlijke beschermingsmiddelen aan bod. Ook is er aandacht voor regelgeving, de RI&E, Psycho Sociale ArbeidsBelasting, veilig samen werken en gedrags- en cultuurverandering. De bezoeker kan zelf ervaren en ideeën opdoen bij demo’s, voordrachten, exposities en workshops.