Laatste nieuws:

14 augustus 2014 10:37

Iglidur glijlagers zijn en blijven RoHS-conform

Sinds begin van het jaar is de uitgebreide EU-richtlijn 2011/65/EU (RoHS II) van toepassing, waarmee geoorloofde grenswaarden voor gevaarlijke stoffen in steeds meer toepassingsgebieden worden aangescherpt. Sinds 22 juli mogen producten met ongeoorloofd hoge concentraties, zoals loodhoudende glijlagers, ook in de medische industrie niet meer worden gebruikt. Voor igus reden om de RoHs-conform iglidur polymeerglijlagers nog eens onder de aandacht te brengen.

 '
1/1
Meer over
Bedrijven
De iglidur-lagers hebben een thermoplastische kunststofsamenstelling die geen stoffen bevat zoals beschreven in de RoHS richtlijnen. De lagers maken gebruik droogsmering. Voor de samenstelling van de tribologisch geoptimaliseerd basispolymeren wordt uitsluitend gebruik gemaakt van vaste smeer- en vulstoffen. Deze stoffen zijn niet-metallisch en zijn RoHS veilig bevonden.

De bepalingen van de RoHS-richtlijn zijn bovendien onderhevig aan een permanente controle en dus ook aan mogelijke toekomstige revisies van de wettelijke voorschriften. Fabrikanten van wie de apparaten en componenten vandaag nog aan de geoorloofde grenswaarden voldoen of die op dit moment misschien nog van de normen uitgezonderd zijn, moeten rekening houden met verdere aanscherpingen. De iglidur polymeerglijlagers kennen die onzekerheid niet. Alle igus-producten principieel geen gevaarlijke substanties en  RoHS-conformiteit is daarom al eigenschap van iglidur glijlagers.

RoHS II

Sinds midden jaren '90 gelden voor elektrische en elektronische apparaten en de componenten daarvan in heel Europa beperkingen met betrekking tot het gebruik van milieuschadelijke stoffen. Deze voortdurend aangescherpte richtlijnen, onder de afkorting RoHS (Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances), bepalen de grenswaarden voor het gebruik van potentieel gezondheidsschadelijke stoffen zoals chroom, lood, kwik of broom, welke in de industrie een vereiste zijn. Met de nieuwe RoHS II-norm wordt voor de meeste stoffen een maximale waarde van 0,1% van het totaalgewicht vastgelegd. Metalen compoundlagers beschikken echter vaak over legeringen die niet RoHS-conform zijn.

www.igus.nl

www.elcee.nl

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb