Laatste nieuws:

16 juni 2014 13:05

‘CAN FD’ daagt veldbussen en industrieel Ethernet uit in speciaalmachines

CAN FD biedt de mogelijkheid om bestaande CAN systemen en CAN kennis te gebruiken. De voordelen van CAN-gebaseerde machinenetwerken zijn de eenvoudige gegevensstructuur in het netwerk, goedkope en zeer flexibele implementatie, gemakkelijke uitbreidbaarheid van bestaande netwerken en eenvoudige analyse van het systeem in geval van storing.

'
1/1
Meer over
Bedrijven

CAN FD (CAN met flexibele datasnelheid) is een uitgebreide versie van het bekende ‘klassieke' CAN dat Bosch in 2012 introduceerde, waarmee de bruikbare datasnelheid en datalengte aanzienlijk kunnen worden vergroot. Daarbij zijn reeds beproefde en geteste CAN concepten gehandhaafd gebleven: arbitrage op basis van message ID's, event-driven verzending van berichten en bevestiging van ontvangen boodschappen door middel van het acknowledgement bit.

Yes we CAN

Het klassieke CAN heeft beperkingen (8 bytes data en een datasnelheid van 1 Mbit/s. In het dagelijks gebruik worden deze beperkingen vaak omzeild met compromissen: het opdelen van het systeem in verschillende netwerksegmenten voor meerdere toepassingen - of zelfs in parallelle netwerken - betekent dat de bestaande technologie continu wordt uitgehold. CAN FD netwerken werken momenteel met 8 Mbit/s, terwijl de CAN FD standaard tot 15 Mbit/s toestaat. Deze bit rate is ook met succes toegepast in verschillende testsystemen.

Achterwaartse compatibiliteit

Aangezien CAN FD besturingen kunnen worden gebruikt als klassieke CAN knooppunten, kunnen alle netwerkknooppunten gefaseerd worden vervangen door voor CAN FD geschikte apparaten. Zodra het gehele netwerk voor CAN FD geschikt is, kunnen de voordelen van CAN FD in de ruimste zin worden benut. Dit is van bijzonder belang voor speciaalmachines, aangezien netwerkdeelnemers die niet kunnen worden vervangen door vrij beschikbare knooppunten vaak ook hier worden gebruikt - het gaat dan met name om klantspecifieke of intern ontwikkelde apparatuur.

Vooruitzichten

De verwachte beschikbaarheid van CANopen voor CAN FD betekent dat het nieuwe netwerksysteem ook in de industriële sector kan worden ingevoerd, en biedt een effectieve oplossing voor netwerken met een datasnelheid van 100 kbit/s tot 5 Mbit/s. Samen met de optie om de hogere datasnelheden of het uitgebreide dataframework afzonderlijk of in combinatie te gebruiken, maakt het flexibele ontwerp ervan CAN FD uiterst geschikt als een aanpasbaar veldbussysteem voor speciaalmachines.