Laatste nieuws:

10 juni 2014 09:16

Igus en Germanischer Lloyd ontwikkelen keuringsstandaard voor kabels

Igus en het classificatiebureau Gernamischer Lloyd hebben samen een keuringsstandaard voor kabels in dynamische toepassingen ontwikkeld. De standaard garandeert betrouwbaarheid bij maritieme inzet.

'
1/1
Meer over
Bedrijven

In totaal zijn nu 328 chainflex-kabels van Igus voorzien van een typegoedkeuring voor duurzaam bewegende kabels in kabelrupsen, zodat op schepen en offshore-inrichtingen kabels voor dynamische toepassingen kunnen worden ingezet zonder dat daarvoor speciale (dure en complexe) goedkeuringen moeten worden aangevraagd. Daarmee zijn dit de wereldwijd eerste kabels voor toepassingen in kabelrupsen die dit certificaat hebben gekregen.

Automatisering scheepvaart neemt toe

Door de in de laatste jaren sterk toegenomen automatisering op schepen en in offshore-toepassingen is ook de vraag naar kabelrupssystemen voor deze branche gestegen. In samenwerking met het classificatiebureau Germanischer Lloyd heeft Igus uit Keulen een nieuwe keuringsmethode ontwikkeld en haar chainflex-kabels laten certificeren. De speciale kennis van de beide ondernemingen heeft gedurende een lange certificeringsperiode van meer dan drie jaar op de meest uiteenlopende onderzoeksgebieden ertoe geleid dat voor het eerst kabels voor het gebruik op schepen en offshore-toepassingen werden gecertificeerd.

Ontwikkeling van nieuwe keuringsmethoden

Karakteristiek voor classificatiebureaus zoals de Germanischer Lloyd is dat de verleende certificaten voldoen aan internationale standaards. Deze standaards zijn, vooral bij de materialen, vaak gericht op bijzondere eigenschappen met betrekking tot het brandgedrag of andere vereisten. Meestal zijn de materialen echter helemaal niet of slechts in beperkte mate geschikt voor duurzame bewegingen.

Ook de algemene opbouwstandaards voor kabels blijken meestal absoluut ongeschikt om te worden blootgesteld aan voortdurende bewegingen. Omdat er nog geen uniforme, internationale keuringsmethoden voor bewegende kabels in kabelrupsen bestonden, moest ook hier worden gezocht naar nieuwe oplossingen.

De knowhow van Igus, die zich al meer dan 20 jaar bezighoudt met het thema van de dynamische kabels in kabelrupsen en met 1.750 m² over het wereldwijd grootste laboratorium voor voortdurend bewegende kabels beschikt, heeft ook hier haar bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een keuringsmethode waarmee de veiligheid van chainflex-kabels op schepen en offshore-toepassingen kan worden gewaarborgd.

Daarbij hebben beide partners de igus-interne normen als basis genomen om de levensduur van de kabels in dynamische toepassingen te kunnen garanderen. Bovendien heeft het classificatiebureau Germanischer Lloyd haar gebruikelijke bouwmodelkeuringen gehanteerd die zich oriënteren aan internationale normen en keuringen.

Klanten hebben nu de mogelijkheid om stuur-, bus-, meet-, data- en motorkabels, die speciaal geschikt zijn voor dynamische toepassingen en bovendien voldoen aan de vereisten van de goedkeuringsinstantie voor de scheepvaart, uit voorraad te kopen. Daarmee heeft igus haar voorsprong als fabrikant van kabels voor kabelrupsen met de meeste goedkeuringen en certificaten verder kunnen vergroten.

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb