Laatste nieuws:

4 juni 2014 11:44

Festo krijgt ISO 11011:2013 -certificaat

Festo is als eerste, en enige ter wereld door de TüV gecertificeerd voor de ISO11011:2013 norm. Dit betekent dat metingen, analyses en optimalisaties van persluchtsystemen altijd verwerkt en gerapporteerd worden zoals het keurmerk voorschrijft.

'
1/1
Meer over
Bedrijven

Een persluchtsysteem is opgebouwd uit diverse machines en componenten. Het begint met een compressor en eindigt met een afname van perslucht. Hiertussen zitten vele componenten die met elkaar samenwerken om de perslucht in de juiste kwaliteit en hoeveelheid naar een punt te brengen, waardoor de afname of beweging tot stand komt. Hoeveel energie dit kost is meestal onbekend en of dit energie-efficiënt plaatsvindt al evenmin.

Barrières wegnemen

Componenten die in iedere fabriek te vinden zijn, zoals drogers, filters en leidingwerk, kunnen barrières zijn voor perslucht, met drukval en energieverlies als resultaat. Om een persluchtsysteem compleet in kaart te brengen en inzichtelijk te maken waar in het systeem besparingspotentieel zit is er de ISO11011:2013 norm.

Deze normering omschrijft de werkwijze die leidt tot een correcte interpretatie en rapportage van meetgegevens van het gehele persluchtsysteem, dus vanaf de persluchtopwekking en de compressor tot en met de eindverbruiker in het systeem. Daarnaast is de ISO11011:2013 zeer geschikt om geïntegreerd te worden binnen een ISO50001 energie management systeem van een bedrijf.

Snelle scan Festo

Festo is als eerste, en enige ter wereld door de TüV gecertificeerd voor de ISO11011:2013. Naast de ISO 11011:2013 audit heeft Festo op basis hiervan een snelle scan ontwikkeld; de Pre-Audit.

In één dag wordt een inventarisatie gemaakt, gebaseerd op een vast opname protocol en doordacht rekensysteem wat ten grondslag ligt aan deze Pre-audit. Tijdens de opnamedag worden kerngetallen doorgerekend en gecombineerd met de gemeten waarden. Drukval in het leidingwerk, maar ook persluchtkwaliteit worden gemeten in dit onderzoek.

Op machine/productieniveau richt Festo zich tijdens de Pre-Audit op lekkage en optimalisatie. Dit zijn punten waarop flink bespaard kan worden: als er efficiënter met perslucht kan worden omgegaan ontstaat er een reductie van verbruik, met energiebesparing als resultaat.

Festo is onderscheidend door zich als persluchtspecialist ook te specialiseren in energie-efficiëntie. Resultaat hiervan is een goed onderbouwde rapportage met hierin opgenomen de te realiseren besparingspotentie in euro`s, kilowattuur en besparing in CO2-uitstoot.