3 maart 2014 10:53

Vier nieuwe postacademische elektrotechniekcursussen in Eindhoven en Delft

In april en mei van dit jaar biedt Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) in samenwerking met TU Eindhoven en TU Delft vier nieuwe cursussen op het gebied van elektrotechniek. Die zijn bedoeld voor academici die hun kennis willen verbreden of verdiepen.

Het gaat om de volgende cursussen:

Mastercollegeserie microwave engineering

24, 25 april, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 mei, 5, 6, 12, 13, 19 en 20 juni, Eindhoven

Er is een toenemende belangstelling voor microgolftechniek. Naast traditionele toepassingsgebieden als draadloze communicatie en radar is microgolftechniek nadrukkelijk aanwezig in nieuwe toepassingsgebieden zoals in de medische techniek (bijvoorbeeld. MRI scanner) en highspeed IC- en PCB-ontwerp. De cursus richt zich op gedistribueerde circuitanalysen en ontwerp.

Mastercollegeserie control of rotating-field machines

24 april, 1, 8, 15, 22 mei, 5, 12 en 19 juni, Eindhoven

De cursus behandelt geavanceerde methoden voor elektrische aandrijvingen voor de meest gangbare elektrische machines: gelijkstroommotoren, inductiemotoren, synchroonmotoren en permanente magneet, borstelloze gelijkstroommotoren. In de cursus worden de principes van de besturingsmethoden besproken en hun rol in de totale hiërarchie van besturingssystemen.

Power quality

28 en 29 april, Eindhoven

De kwaliteit van spanning en stroom bepaalt in grote mate de goede werking van installaties en netten. Vervormingen in de spanning kunnen naast overbelasting ook leiden tot ongewenste uitschakeling van componenten. Uit onderzoek is gebleken dat de kosten hoog zijn bij onvoldoende kwaliteit van spanning en stroom. De cursus geeft inzicht in de bronnen die de kwaliteit van spanning en stroom verminderen, de problemen en de mogelijke oplossingen.

Advanced pattern recognition

19, 20, 21, 22 en 23 mei, Delft

De cursus gaat in de diepte in op bouwblokken voor het ontwerpen en trainen van herkenningssystemen. Verschillende technieken, zoals klassificatie, selectie op eigenschappen, neurale netwerken en verctormechines wowrden in detail besproken. Verder worden nieuwe technieken geïntroduceerd, Ter illustratie worden toepassingen in beeldherkenning en segmentatie besproken.

Kijk voor meer informatie op http://www.pao.tudelft.nl/

Foto's:

Vier nieuwe postacademische elektrotechniekcursussen in Eindhoven en Delft

© Aandrijvenenbesturen.nl