Laatste nieuws:

27 februari 2014 12:14

Verkenning ‘Smart Industry: Dutch industry fit for the future'

Het Ministerie van EZ, FME, VNO-NCW, KvK en TNO hebben het initiatief genomen tot de verkenning: ‘Smart Industry: Dutch industry fit for the future'. Doel is om in Nederland internationaal concurrerend te kunnen (blijven) produceren.

'
1/1
Meer over
Bedrijven

Een aantal vertegenwoordigers van de industrie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan verkennende workshops. De verkenning richt zich op het productiever produceren van producten in ‘smart factories' met intelligentie, efficiëntie, zero-defect processen, nieuwe productietechnologie met hoge productiviteit, en de kansen en bedreigingen die dit voor de Nederlandse industrie in brede zin met zich meebrengen.

De gedachte daarbij is om deze verkenning en hierop volgende activiteiten aan te laten sluiten op het Duitse programma Industrie 4.0 en het topsectorenbeleid. De eerste resultaten van de verkenning worden gepresenteerd op de Hannover Messe in april in Duitsland.