Laatste nieuws:

13 januari 2014 10:39

Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (V-ION) van start

VOM, VISEM, STANOD, NGO-SBG en VTO gaan samen verder onder de naam Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (V-ION). Op 12 december jl. zijn de statuten voor de nieuwe vereniging goedgekeurd en daarmee is V-ION een feit geworden.

Het nieuwe samenwerkingscontract tussen V-ION en Metaalunie is onlangs ondertekend door directeur Stremmelaar (links) en voorzitter Van Thiel (midden) namens V-ION en directeur Organisatie Bert Jaarsma (rechts) namens Metaalunie.'
Het nieuwe samenwerkingscontract tussen V-ION en Metaalunie is onlangs ondertekend door directeur Stremmelaar (links) en voorzitter Van Thiel (midden) namens V-ION en directeur Organisatie Bert Jaarsma (rechts) namens Metaalunie.
1/1
Meer over
Bedrijven

In plaats van aparte verenigingen gaat V-ION werken met sectoren. “Die sectoren krijgen elk een eigen interimbestuur dat samengesteld is uit de besturen van de huidige verenigingen”, zegt Egbert Stremmelaar, vanaf 1 januari jl. directeur van V-ION. “Deze besturen zorgen voor de opzet van het sectorbeleid en verkiezingen om halverwege 2014 een geheel nieuw bestuur aan te kunnen stellen. Vanuit elke sector worden twee bestuursleden afgevaardigd naar het algemene bestuur.”

Kwaliteitslabels

Daarnaast zal er een aparte vereniging opgezet worden voor het beheer van de kwaliteitslabels. “Deze is via het bestuur gelinkt aan V-ION en ook het secretariaat daarvan zal door V-ION uitgevoerd worden”, licht nieuwe voorzitter Rik van Thiel toe. “Alleen licentiehouders van een kwaliteitslabel kunnen lid worden van deze aparte vereniging.”

Samenwerking Metaalunie

V-ION is gehuisvest bij Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein. Metaalunie zorgt voor secretariële ondersteuning en zal ook fungeren als de backbone voor belangen-behartiging. “Maar met een contract dat meer mogelijkheden biedt voor een goede belangenbehartiging van onze leden en onze branche. Met dit alles gaan we een nieuw jaar tegemoet vol met nieuwe kansen en uitdagingen”, aldus directeur Stremmelaar.