Laatste nieuws:

5 november 2019 15:31

Ahlstrom-Munksjö kiest voor Nidec vanwege lokale banden en export

Voldoen aan de verwachtingen van de markt... koploper blijven van de groep innovators op zijn vakgebied.... zijn klanten continu beter van dienst zijn. Om het orderboek bij te kunnen houden en zich verder te kunnen blijven ontwikkelen, werd onlangs de fabriek van Ahlstrom Specialties in Saint-Séverin in de Charente (Fr) uitgebreid. De fabriek omvat momenteel 4 complete productielijnen die alle 4 volledig zijn uitgerust met Nidec Leroy-Somer motoren. Waarom is gekozen voor deze motoren?

'
1/1
Meer over
Bedrijven
Ahlstrom-Munksjö produceert materialen op vezelbasis en in het bijzonder ecologisch papier. De industriële groep, met een hoofdkantoor in Finland, heeft 8000 medewerkers in dienst en beschikt over 45 productie-units in 14 landen. De vestiging in het Franse Saint-Séverin is gespecialiseerd in de productie van perkament. De belangrijkste klanten zijn te vinden in de voedingsindustrie, de elektronica en de luchtvaart.

Reuzenformaat.....

Voor de beeldvorming: stel je een rechthoekige machine voor, enkele meters breed, enkele meters hoog en ongeveer 100 meter lang. Aan het ene uiteinde van de machine bevindt zich een haspel waaruit een strook papier van twee tot drie meter breed en slechts enkele tientallen micron dik tevoorschijn komt. Deze strook papier loopt vervolgens tussen honderden stalen rollen door, die de papierstrook transporteren en er tegelijkertijd voor zorgen dat deze op de juiste spanning blijft langs de hele productielijn. Terwijl de papierstrook door de machine zigzagt, legt hij een totale afstand van meer dan 200 meter af met een snelheid van enkele meters per seconde.
reuzenDat betekent dat het papier, vanaf het moment dat de strook aan het begin van de lijn wordt afgewikkeld tot het moment dat het aan het eind van de lijn op een trommel wordt gewikkeld, met zeer hoge snelheid tussen de stalen rollenlangs 4 productiestations op een afstand van ongeveer 100 meter (coaten, drogen, afwerken, opwikkelen), wordt getransporteerd. In deze enorme machine dienen de dwarsrollers om de papierstrook voort te bewegen en de spanning te regelen (het papier mag niet scheuren) langs een perfect uitgekiende productiegang.

...met pure finesse

Uiteraard is hierbij de synchronisatie van de rotatie van deze rollen één van de sleutels tot succes. Bij de geringste snelheidsafwijking bij één van deze rollen zal de papierstrook tijdens de productie scheuren, met grote gevolgen voor de productiekosten. Kortom, de productie van hightech-papier van hoge kwaliteit vereist, in het hart van de machine, nauwkeurige controle van parameters als vochtigheidsgraad en poreusheid. Even belangrijk daarbij is de garantie van absolute operationele uniformiteit van de motoren en motorreductoren die zorgen voor het roteren van de aandrijfrollen.

Behoud van controle over de productiefaciliteiten

De fabriek van Ahlstrom Specialties heeft ervoor gekozen om haar machines zelf te ontwerpen en te bouwen en doet daarbij een beroep op lokale spelers. "Wij besteden veel zorg aan de kwaliteit van onze producten en aan de beheersing van onze kosten", verklaart Gérard Giry, Maintenance and Engineering manager bij Ahlstrom Specialties. "We moeten daarom volledige controle hebben over onze productielijn." Zoals op zoveel zeer gespecialiseerde of gevoelige terreinen is de ontwikkeling van machines op locatie een efficiënte manier om controle te houden over de productiefaciliteiten. Hierdoor ontstaat de garantie voor een efficiënt beheer van het onderhoud dan wel innovaties te kunnen ontwikkelen, en niet te vergeten ervoor te kunnen zorgen dat productiegeheimen geheim blijven.
3En dit is waar Nidec Leroy-Somer in beeld komt. Niet alleen brengt het bedrijf de technische prestaties van zijn elektromechanische aandrijfoplossingen in (met name de CB3000 serie motorreductoren op de nieuwe, onlangs in gebruik genomen productielijn), tevens hebben de ingenieurs van Ahlstrom-Munksjö voor deze producent gekozen vanwege zijn reactiviteit.
Uiteraard werkte de reputatie van zijn lokale partner SEFI, de Franse distributeur gespecialiseerd op het gebied van aandrijftechniek, voordelig uit voor Nidec Leroy-Somer, met zowel een gevestigde reputatie in fabrieksomgevingen, als in de omgang met nieuwe fabrieks- en onderhoudsmanagers, en met productiemanagers. Daarbij moet vermeld worden dat het Nidec Leroy-Somer Assembly Centre in de sector gewaardeerd wordt.
"De productie van hightech papier van hoge kwaliteit vereist dat we een hoge nauwkeurigheid moeten kunnen garanderen in de automatiseringssystemen, die overeenkomt met onze machines, en dat gecombineerd met een grote finesse. De principes van de papierproductie zijn wel bekend. Tijdens het productieproces doorloopt een 2,5 m brede strook papier vier uitgebreide fasen: coaten, drogen, afwerken en opwikkelen. Deze strook papier doorloopt de verschillende fasen van de productielijn over een afstand van ongeveer 100 meter. De papierstrook (200 meter lang) komt deze lijn aan één kant binnen. Aan de andere kant wordt een enorme rol papier (ongeveer 3 ton zwaar) weer opgewikkeld (35 km papier per trommel). . De ongeveer 180 aandrijfrollen die met de hoogste graad van finesse en synchronisatie gecontroleerd moeten worden, moeten stuk voor stuk dezelfde doorgangsnelheid voor het papier garanderen om te voorkomen dat het scheurt."

opDe technische oplossing

De Compabloc 3000 motorreductoren met parallelle tandwielen van Nidec Leroy-Somer worden gebruikt om het toerental van de elektromotor aan te passen aan dat van de aangedreven machine. Het volledige programma omvat 10 verschillende groottes. Bij de technische eigenschappen van deze lijn motorreductoren zijn vooral de volgende onderscheidend: een nominaal uitgangskoppel tussen 10 Nm en 14.500 Nm, een uitgaand vermogen van 0,06 tot 110 kW, overbrengingsverhoudingen tussen 1,16 en 252 en een hoge efficiëntie tussen 95 en 98%. Daarbij moet worden vermeld dat deze motorreductoren omkeerbaar zijn.
Nidec Leroy-Somer kan haar productlijnen aanpassen aan en afstemmen op eisen betreffende specificaties of processen (controle, zelfdiagnose, communicatie, automatisering, monitoring), de eisen over de werkomgeving (vochtigheid, corrosie, hoge temperatuur, explosieve atmosferen), de beperkingen van de machinefuncties (handling, pompen, compressie, ventilatie) en de industriële normen en standaarden (chemie, automotive, food, papier, scheepsbouw).

ab op X

Volg ab nu ook op X!

Onze accountnaam is: @aenb