20 juni 2018 10:20

Actuele thema's komen aan bod tijdens jubileumbijeenkomst Studiekern Corrosie van BvM

De Studiekern Corrosie, een sectie van de Bond voor Materialenkennis (BvM), bestaat dit jaar 70 jaar. De groep van 45 corrosie specialisten organiseert daarom onder andere een contactdag/symposium op woensdag 17 oktober 2018 in de Oude Bibliotheek Delft. Op het symposium kunt u een dagprogramma met verschillende lezingen bijwonen.

In de lezingen wordt ingegaan op uiteenlopende actuele thema's zoals duurzaamheid en aging. Corrossie speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol. Ook staat een 'Prof.dr. Hans de Wit-lezing' op de planning ter ere van de begin dit jaar plotseling overleden prof.dr. J.H.W. de Wit, die een zeer belangrijke rol heeft gespeeld bij de verdere ontwikkeling/onderzoek van dit vakgebied. Deze lezing wordt verzorgt door prof.dr.ir. Arjan Mol, de huidige hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie aan de TU-Delft.

Vrij toegankelijk

Anders dan de gebruikelijke besloten bijeenkomsten die viermaal per jaar worden georganiseerd, is deze jubileumbijeenkomst óók toegankelijk voor andere leden van de BvM en overige belangstellenden. Leden van de Studiekern Corrosie krijgen gratis toegang tot de bijeenkomst, terwijl andere bezoekers om een kleine bijdrage wordt gevraagd. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via het secretariaat van de BvM.

Meer informatie is beschikbaar op de websites van de Studiekern Corrosie en die van de BvM.

Foto's:

Bond voor Materialenkennis

Bond voor Materialenkennis

© Aandrijvenenbesturen.nl