Laatste nieuws:

24 januari 2018 16:27

Stolk geautoriseerd servicepartner ABB-laagspanningsmotoren

Stolk Transmission Services is onlangs officieel erkend door ABB als geautoriseerd servicepartner voor Zuid-Nederland voor laagspanningsmotoren tot 1.000 kW en generatoren tot 2.000 kW.

'
1/1
Meer over
Bedrijven
Stolk is voortaan is bevoegd om onderhoudsgerelateerde activiteiten uit te voeren aan alle laagspanningsmotoren - ook ATEX-motoren - in het veld: van service- en onderhoudswerkzaamheden tot het wikkelen en reviseren van elektromotoren of generatoren.
Zodra een motor en/of generator bij Stolk binnenkomt, wordt eerst een test uitgevoerd om vast te stellen of het een mechanisch of elektrisch probleem is. Denk bij een mechanisch probleem aan ingelopen assen, een afwijkende passingmaat of versleten lagers. Wordt daarentegen een elektrisch probleem gedetecteerd, dan betreft het in veel gevallen afwijkende of doorgebrande wikkelingen als gevolg van waterschade of overbelasting. Na revisie wordt het geheel uitgeleverd met de benodigde documentatie en/of een origineel ABB-certificaat.

www.stolkservices.nl