Laatste nieuws:

27 oktober 2017 07:12

Eerste Pedagogisch Didactische Diploma’s uitgereikt aan ervaren vakmensen in de technische installatiebranche

Tijdens de drukbezochte Praktijkopleidersdag Gelderland/Overijssel in Arnhem, vond de eerste uitreiking plaats van het Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD) aan nu officieel gediplomeerde praktijkopleiders.

'
1/1
Meer over
Bedrijven

Met het succesvol doorlopen van de scholingstrajectpilot zijn de praktijkopleiders nu onderdeel van de nieuwe docenten- en instructeurspool. OTIB-regiomanager Robert-Jan de Vries is tevreden: “Met deze docenten krijgen de ROC’s precies in huis waar zij al zolang om vragen: vakdocenten die actuele branchekennis uit de praktijk rechtstreeks in hun lessen kunnen inbrengen.”

Primeur direct geslaagd

OTIB en het RBPI Gelderland/Overijssel waren initiatiefnemer van het scholingstraject. De nieuwe docenten- en instructeurspool, met daarbinnen de voor het eerst uitgevoerde PDD-opleiding, is een alert antwoord op het alarmerend toenemende docententekort in de techniek. De PDD-opleiding leidt vakmensen in de technische installatiebranche op tot assistent-docent voor negen technische ROC’s in Gelderland/Overijssel. Techniekpact-ambassadeur Doekle Terpsta is een groot voorstander van het traject en heeft het in een aantal landelijke bijeenkomsten genoemd als de eerste praktische invulling van een circulaire carrière. In oktober start een tweede groep met de PDD-opleiding tot aankomend docent regulier beroepsonderwijs, maar nu techniekbreed!

Vandaag geleerd, morgen toegepast

Hans Haring, projectleider van het scholingstraject docenten- en instructeurspool technische branches, is enthousiast over de PDD-opleiding: “De eerste opleidingscyclus was een groot succes met écht enthousiaste deelnemers. Tijdens workshops op de Praktijkopleidersdag hebben enkele deelnemers over hun persoonlijke ervaringen verteld. En vooral over hoe zij hebben geleerd hun technische kennis in de praktijk over te brengen aan jonge mensen. Daar gaan zij van groeien, het is heel mooi dat als resultaat te zien. Bovendien is het goede nieuws dat jongeren al op korte termijn met de door deze docenten overgebrachte ervaringen op de arbeidsmarkt komen. Sommige nu geslaagde deelnemers hebben inmiddels een contract op een ROC en geven, met behoud van hun dienstverband, al les. Bij hun leerlingen zitten ook BBL'ers. Wat die vandaag leren, kunnen zij morgen al in de praktijk toepassen.” Tijdens de Praktijkopleidersdag gaf Hans Haring een toepasselijke workshop over de hybride docent, in feite over de aankomende docenten die nu als eersten zijn gediplomeerd.

Voordeel voor werkgevers

Hans Haring: “Uiteraard moet je ook de medewerking hebben van de werkgevers van deze aankomende docenten. Voor deze pilot hebben we dan ook nadrukkelijk contact gezocht met de werkgevers van de deelnemers en hen over dit nieuwe traject geïnformeerd. In het begin van de pilot waren sommige bedrijven terughoudend om hun beste mensen aan te melden. Maar nu zijn zij overtuigd. Waarom? Het past perfect in het motto ‘een leven lang leren’. Ook leveren zij een aantoonbare bijdrage aan het opleiden van hun werknemers van overmorgen. En bovendien krijgen zij betere en directe relaties met de omliggende ROC’s en daardoor een snellere kijk op goede leerlingen. En vergeet niet: deze PDD-gediplomeerde docenten kunnen hun nieuwe opleidingskennis ook inzetten ín het bedrijf van hun werkgever.”